Det var rundt juletider det ble rapportert inn om mistanke om laksesykdommen ILA ved lokaliteten Kleppenes i Hammerfest. Påvisningen er et faktum, og drastiske tiltak settes nå i verk.

Må tømme hele anlegget
Det var først snakk om at selskapet bare måtte slakte ut den aktuelle merden hvor sykdommen er påvist, men Søren Sofus Lundtorp Olsen ved Mattilsynet i  Finnmark, bekrefter at hele anlegget må tømmes. Totalt står det 1,3 millioner fisk på lokaliteten.

–  Vi har sendt ut varsel om vedtak på at hele anlegget må ut så raskt som mulig, sier Olsen til iLaks.

Han forteller at de er i god dialog med Grieg Seafood, men at de venter på slakteplanen over hvor raskt de selv mener fisken kan tas ut.

– Når vi har blitt enig om en god løsning, vil vi fatte et endelig vedtak, sier Olsen.

Alvorlig
Han ser svært alvorlig på hendelsen.

– Det er alltid alvorlig når man får utbrudd av en listeført sykdom. Alvorligheten gjenspeiles i at vi velger å tømme hele lokaliteten, og ikke bare en enkelt merd, sier Olsen.

Fisken må slaktes ut innen 31. januar, og Grieg Seafood melder at de har lagt en plan for å ta ut all fisk på lokaliteten så snart det i praksis lar seg gjøres.

Lokaliteten skal deretter brakklegges og gjøres klar for nytt utsett av fisk til våren eller sommeren.

Foreløpige estimater viser dette vil ha en negativ effekt på fjerdekvartalsresultatet på rundt 25 millioner kroner, og at slaktevolum for 2017 vil bli redusert med 3000 tonn, melder Grieg Seafood.