Ved utgangen av 2016 var det registrert 11.244 fiskere i manntallet som føres av Fiskeridirektoratet. Av disse hadde 9.433 fiske som hovedyrke og 1.811 fiskeri som biyrke.

Tallet på heltidsfiskere har gått ned med 53 prosent siden 1990. Fjoråret er et sjeldent unntaksår med vekst. Fra 1990 og fram til i dag har det bare skjedd i 2002 og i 1999.

– Dette viser at vår næring er interessant å satse på. Vi opplever også i det daglige at stadig flere vil være fiskere. Lønnsomheten har gått opp. Fiskeryrket er en spennende næring der vi høster ressurser i evighetsperspektivet, sier lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, til NTB.

I 1950 var det 39.500 fiskefartøy i Norge. I 2014 var det under 6000. Dermed er under en sjettedel av fiskeflåten igjen.

Ingebrigtsen gleder seg spesielt over at andelen unge fiskere igjen er på vei opp. 19 prosent av fiskerne er nå under 30 år, og 22 prosent er eldre enn 60.

– Det er flere unge som ønsker å være fartøyeiere, og det er flere som satser på å være mannskap. At ungdommen vil inn i næringa, ønsker vi velkommen, sier fiskarlagslederen.