Konsernet eier Sølvtrans AS og er en av verdens største brønnbåtvirksomheter innen transport av levende laks og ørret.

– Selv med 19 båter i drift er ikke inntjeningen mer enn den bør være når man også skal ha til egenkapital inn i nye skip til 300-400 millioner kroner. Derfor må det være en slik inntjening for å klare å utvikle næringen. Det er også risiko med i bildet fordi man gjerne opererer med kontrakter på 3-4 år mens man har kostbare skip som må nedbetales over 15 år, sier Halsebakk til Nett.no 

Selskapet har et nytt skip for levering i høst  og tre nye skip for levering neste år.

I fjor hadde konsernet 440 millioner kroner i driftsinntekter og fikk et resultat før skatt på 118 milioner kroner.

Utsolgt neste år

Halsebakk mener det aldri vil bli samme inntjening i denne næringen som det har vært innen offshore. Han klager likevel ikke når det gjelder utsiktene for Sølvtrans.

– All vår kapasitet for neste år er utsolgt. Vi har to skip der vi nå sitter og vurderer om vi skal tegne kontrakter eller ta de i spotmarkedet.

Ifølge Halsebakk er det nå 110-120 brønnbåter på verdensbasis, til sammenligning er det rundt 4.000 skip innen offshore.

– Det er en fare for at det bygges opp overkapasitet i brønnbåtmarkedet, og det er fort gjort å bygge i hjel markedet. Det er klart at om man bygger 20 nye skip eksempelvis, er det en fare for overkapasitet.

Hør podkast om brønnbåtmarkedet

Kjøpte Bømlo Brønnbåtservice i fjor

Sølvtrans Rederi kjøpte i slutten av desember i fjor 100 prosent av aksjene i Bømlo Brønnbåtservice, og som har en flåte bestående av fem moderne skip. Dette er nå et datterselskap, skriver Nett.no.

Ifølge regnskapet betalte Sølvtrans ca. 500 millioner for kjøp av aksjene. I fjor hadde Bømlo Brønnbåtservice en omsetning på 180 millioner kroner og et resultat før skatt på 67 millioner kroner.

Moderne skip og “lukket teknologi”

Sølvtrans er ledende i bruk av “lukket teknologi”, et system som begrenser faren for spredning av sykdommer. I tillegg til å ha positiv effekt på dyrevelferd og laksekvalitet, sikrer lukket teknologi en kostnadseffektiv frakt og behandling av fisk.

Nordsjøen var desidert størst når det gjaldt fraktinntekt i fjor med nærmere 300 millioner i driftsinntekter. Den største kunden til konsernet er Marine Harvest, i fjor stod de for 224 millioner av fraktinntektene, tilsvarende 55 prosent.

I juni i år opplyste Marine Harvest og Deep Sea Supply at de hadde startet et felles selskap der Marine Harvest og det John Fredriksen-kontrollerte selskapet Deep Sea Supply skal bygge, eie og operere brønnbåtar for Marine Harvest.

Flere i bedriften som leser Sysla? Alle som leser mer enn et par saker i uken vil snart måtte betale for tilgang til innholdet vårt. Hvis du ønsker et gunstig tilbud på bedriftsabonnement på Sysla så send oss en epost.

Sølvtrans Rederi20152014Silver Holdings (konsern)20152014
Driftsinntekter401,7316,0440,2185,9
Driftsresultat196,5134,8189,953,7
Resultat før skatt138,051,6118,63,1