Etter at Sølvtrans i fjor kjøpte Bømlo Brønnbåtservice, har de nå nærmere 300 ansatte. De aller fleste seilende.

– Vi beholder kontoret på Leirvik i Stord, der vi har tre administrativt ansatte.  I tillegg har vi lokalt kontor med fire ansatte i Chile for driften der, sier administrerende direktør og gründer Roger Halsebakk til Nett.no.

Før jul flyttet 18-20 administrativt ansatte i Sølvtrans inn i nye lokaler på Skansekaia i Ålesund som de har leid av Farstad.

Sølvtrans vil få flere nye båter i løpet av året.

Sølvtrans vil få flere nye båter i løpet av året.

Rekordresultat

Roger Halsebakk har vært i brønnbåtnæringa i snart 31 år. I 2015 var omsetninga til Silver Holdings-konsernet på 440 millioner kroner. Resultat før skatt i konsernet var 118 millioner kroner.

Men for 2016 blir disse tallene adskillig høyere, uten at Halsebakk vil si noe mer konkret om resultatene.

– Vi har fått flere båter og vil få et rekordresultat. Vi har også blitt flinkere til å drive i år enn i fjor. Vi vil ha fortsatt full fokus på god drift framover, sa Halsebakk like før jul.

Vokser mye 

Omsetninga og resultatet fra Bømlo Brønnbåtservice vil også komme inn i konsernregnskapet for 2015. Året før omsatte bare dette selskapet for 180 millioner kroner, med et resultat før skatt på 67 millioner.

Sølvtrans har i tillegg satt to nye båter i arbeid i 2016.

Dermed vil omsetninga komme opp i godt over 600 millioner kroner.

Sølvtrans er for lengst verdens største brønnbåtrederi med en flåte på 20 båter. I år vil ytterlig tre båter bli levert.

Voksende marked

I januar og i februar får de to båter overlevert på henholdsvis 3.600 m3 og 3.200 m3. I september vil de få overlevert en båt til på 3.200 m3.

–  Vi blir ikke arbeidsledige i år heller. Alle de nye båtene har fått på plass kontrakter. Det er et voksende marked, man trenger mat til verdens voksende befolkning. Men det er klart at vi som er i servicenæringa, aldri får oppleve de samme inntektene som oppdretterne, påpeker han.

Det har aldri vært et mål i seg selv for Halsebakk å gjøre Sølvtrans til verdens største brønnbåtrederi.

– Nei, jeg ville bare starte for meg selv. Men veksten skyldes riktige holdninger og at Sølvtrans har hatt løsninger som kundene har villet ta i bruk.

De siste to årene har kontraktene med Marine Harvest stått for 50-55 prosent av driftsinntektene til Sølvtrans.

– Fra årsskiftet er vi spredd på flere oppdrettere, så vi er nok nede på en 12-15 prosent av driftsinntektene fra Marine Harvest, påpeker Halsebakk.

Levende dyr

Useriøse aktører og overkapasitet er det Halsebakk frykter mest.

– Det verste som kan skje i næringa, er at det kommer inn spekulanter eller dum kapital utenfra. Det kan være oppdrettere eller andre. Bare se hva som har skjedd innenfor supplynæringa.

– Man må huske på at det er noe helt spesielt vi driver med i brønnbåtbransjen, der vi håndterer store mengder levende dyr. Ansvarshavende for drifta må kjenne båtene og utstyret inn og ut, understreker han.

Han mener at oppdrettere nå er utrolig heldige med den høye lakseprisen, og at det viktigste for oppdrettere er å ivareta fisken på best måte slik at de klarer å vokse den opp til slaktevekt.

–  Men da må det kunnskap til. Det er derfor viktig å ikke ta snarveier, men bruke underleverandører som har inngående kunnskap om å håndtere levende dyr og store mengder fisk, sier han.

Les hele artikkelen på Nett.no.