Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har bestilt rapporten som skulle utrede behovene til de marine forskningsmiljøene i Bergen.

Konklusjonen i rapporten, som ble levert i dag, er at den beste løsningen er et nybygg for Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernæring og sjømat (NIFES) og Fiskeridirektoratet, skriver Bergens Tidende.

– En samlokalisering kan gi gevinster i form av deling av kostbar forskningsinfrastruktur, laboratorier, og andre arealer. Samlokalisering av virksomhetene vil også kunne stimulere til ytterligere tverrfaglig samarbeid og styrking av fagmiljøer, uttaler fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding fra departementet.

868 må flytte

Rapporten, en såkalt konseptvalgutredning, oppsummerer at totalt 1219 ansatte jobber i offentlige marine forskningsmiljøer i Bergen, inkludert Fiskeridirektoratet. Av disse vil 868 være samlet i det anbefalte nybygget.

De resterende jobber ved Universitetet i Bergen, Veterinærinstituttet og Nofima AS.

Totalt har miljøene 46.900 kvadratmeter tilgjengelig i dag – spredt på mange steder.

Beliggenhet er ikke klar

Det anbefalte alternativet i rapporten – som er utarbeidet av Metier, Opak og Link arkitektur, på oppdrag for Statsbygg – har en anslått investeringskostnad på 2,4 milliarder kroner.

– Forslagene svarer godt på regjeringens ambisjoner om å utvikle Norges unike posisjon innen det marine. UiB skal levere forskning og utdanning av høy kvalitet. Det å etablere sterke kunnskapsklynger vil styrke Norges internasjonale posisjon innen forskning og utdanning i tillegg til å bidra til mer forskningsbasert innovasjon i næringslivet, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiB i en pressemelding.

Rapporten har ikke tatt stilling til eventuell beliggenhet av det nye marine senteret.

Flere marine miljøer er i ferd med å samles på Marineholmen. Både Lerøy og Cargill skal inn i nytt bygg, og Uni Research og Universitetet i Bergen har åpnet et senter for bærekraftig innovasjon i akvakultur der.