De 208 faste ansatte i Alsaker-konsernet genererte i fjor nær 1,1 milliarder kroner i omsetning.

Dette utgjør mer enn 5,2 millioner kroner i salg per ansatt, og gir en god indikasjon på hvorfor resultatmarginene i lakseoppdrettsnæringen er så høye sammenlignet med de fleste andre bransjer:

Det behøves relativt få ansatte for å skape store verdier i bedriftene.

For å sammenligne med et eksempel fra oljeservice: Hos IKM-konsernet til Ståle Kyllingstad omsatte 2770 ansatte i fjor for 4,18 milliarder, noe som «bare» ga 1,5 millioner kroner per ansatt.

«Et heller svakt år»

Alsaker-konsernets resultat før skatt sank fra 345 til 204 millioner kroner, men var blant de tre høyeste i konsernets historie. Driftsmarginen ble 20 prosent.

I årsberetningen betegner konsernet likevel 2014 som et «heller svakt år».


Selskapet forklarer resultatnedgangen med lavere produksjons- og slaktevolum, og økte kostnader for å få bukt med de store luseproblemene som hele næringen sliter med.

I 2014 produserte konsernet ca  32.000 tonn laks, mot i overkant av 34.000 tonn året før.

Flere PD-utbrudd

– Kvantumsnedgangen kan delvis forklares med mye tilveksttap i forbindelse med avlusing. I tillegg var det en varm sommer med høye sjøtemperaturer, som også førte til redusert tilvekst, heter det i årsberetningen.

Konsernet hadde i 2014 flere utbrudd av virussykdommen PD i anleggene, men karakteriserer dødeligheten i forbindelse med utbruddene som lav.

Styrtrik eier

Konsernets eneeier Gerhard Meidell Alsaker fra Tysnes i Sunnhordland er en av Norges rikeste oppdrettere.

Økonomitidsskriftet Kapital anslo for ett år siden Alsakers formue til 1,8 milliarder kroner. Etter nok et godt år for konsernet ligger formuen nå trolig rundt to milliarder kroner.

Rikere enn store redere

På Kapitals liste plasserer Gerhard Alsaker seg foran store redere som Johannes Solstad, Trygve Seglem og Rolf Westfal-Larsen.

Alsaker-konsernet drev i 2014 fem smoltanlegg, 22 matfiskkonsesjoner og ett slakteri. Produksjonen skjer i 13 kommuner i Rogaland og Hordaland.

Rogaland Fjordbruk størst

De to største datterselskapene i konsernet er Rogaland Fjordbruk AS og Sunnhordland Fjordbruk AS som omsatte for henholdsvis 323 og 209 millioner kroner i fjor.

Rogaland Fjordbruk sto alene for et driftsresultat på 105 millioner kroner, noe som gir en margin på 32,5 prosent.

Driftsmargin: 22 prosent i gjennomsnitt

Figuren under tabellen viser konsernets salg og driftsresultat siste 10 år. Gjennomsnittlig driftsmargin i konsernet siden 2005 har vært 22,2 prosent.

Gerhard Alsaker har ikke svart på Syslas henvendelser. Det har heller ikke konsernets samfunnskontakt.

Alsaker-konsernet (årsresultat)

Tall i millioner kroner20142013
Omsetning10951169
Driftsresultat214323
Resultat før skatt204345

Alsakerkonsernet