Gigantkonferansen North Atlantic Seafood Conference (NASF) ble sparket i gang i Bergen onsdag morgen. Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) åpnet ballet, skriver iLaks.

Sandberg er optimist på næringens vegne. Han vektla innovasjon, kontantstrøm og investeringslyst i sitt åpningsinnlegg.

Dette gir særlig synlige utslag blant de mange søkerne om nye utviklingskonsesjoner.

20 milliarder 

– Så langt har omlag 50 selskaper søkt om utviklingskonsesjoner. Gitt at alle disse mottar konsesjoner, vil de investere over 20 milliarder kroner, forteller Sandberg.

Han legger imidlertid raskt til: – Men langt i fra alle vil få godkjennelse fra meg.

Innovasjon er også en driver i det tradisjonelle fiskeriet. Han viser særlig til den nye elektrisk drevne sjarken “Karoline”.

– Dette er sjøens Tesla, sier han.

Kvinnedagen

Samtidig gleder han seg over at det nå blir flere ansatte i fiskeriindustrien i Norge.

– Og også fiskerikvinner, understreker Sandberg.

– Så, i anledning kvinnedagen idag, vil jeg benytte anledningen til å gratulere alle kvinner med dagen, sa Sandberg, og mottok umiddelbart applaus fra salen.