20 personer, medregnet møteledelse og funksjonærer, benket seg i møterommet hos Farstad Shipping til den siste generalforsamlingen for selskapet i sin nåværende form forrige uke.

Det skriver Nett.no.

Ved kaien utenfor lå ett av skipene til brønnbåtrederiet Rostein. Der er det boom, i offshorebransjen er det stikk motsatt.

Tidligere forrige uken hadde bankene og obligasjonseierne gitt sitt formelle ja til refinansieringsplanen for Farstad Shipping. For en uke siden gjorde eierne det samme.

Utraderes
Den brutale konsekvensen av refinansieringen for dagens eiere er at eierandelen deres praktisk talt utraderes.

Store verdier har gått tapt, etter en langvarig og dyp nedtur i markedet, sa Farstad.

– En vemodig dag, spesielt for dere aksjonærer, meg selv og familien inkludert, sa Farstad. (Farstadfamilien eier over 40 prosent av aksjene i rederiet før refinansieringen, red. merk).

Hadde ikke noe valg
Administrerende direktør Karl Johan Bakken har tidligere karakterisert refinansieringen som den ”beste refinansieringen ever”.

Fakta

Spillet om Farstad

  • Fem store og seriøse aktører var inne i bildet som deltagere i en refinansiering i fjor sommer, sa administerende direktør Karl Johan Bakken under generalforsmlingen i dag.
  • Det ble ført “tette samtaler” med alle fem, i følge Bakken. Etterhvert utkrystalliserte det seg tre alternativer som det ble ført “konkrete forhandlinger” med.
  • Før jul gikk forhandlingene med Kristian Siem i stå (les mer under Relaterte saker).
  • Da valgte Farstad Shipping å søke en løsning på egen hånd, men da Kjell Inge Røkkes Aker og John Fredriksens Hemen Holding i fellesskap kom tilbake på banen, ble alenegangen droppet.
  • En allianse med Røkke og Fredriksen var til slutt det eneste alternativet som oppnådde støtte hos samtlige långivere, sa Bakken på generalforsamlingen.

Banker og obligasjonseiere gjør om gjeld til aksjer, Kjell Inge Røkkes Aker  og John Fredriksen Hemen Holding skyter inn ny egenkapital og  lånevilkårene lettes i en syvårsperiode fremover.

Dette var nødvendig for å berge arbeidsplasser og fortsatt drift, men de eksisterende aksjonærene taper i praksis alt.

– Dette har kostet dyrt. Det har kostet eksisterende aksjonærer stort sett alt, sa Bakken.

Fusjoneres
Etter at refinanansieringen er vedtatt er neste steg å slå Farstad Shipping, Solstad Offshore (med Aker som storaksjonær) og Fredriksens Deep Sea Supply, til ett selskap, Solstad Farstad.

Hovedkontoret blir hos Solstad Offshore og Solstad-sjef Lars Peder Solstad blir leder for det sammenslåtte selskapet.

Uansett hvordan det regnes blir det nye selskapet ett av verdens aller største offshorerederier, med en flåte på over 150 fartøy.

Vurderer å doble
Farstad-familien skal skyte inn 50 millioner kroner i refinansieringen av Farstad Shipping.

Under den ekstraordinære generalforsamlingen sa også styrelederen at de vurderer å doble investeringen.

Familien har eid over 40 prosent i Farstad Shipping, men blir som de øvrige aksjonærene småaksjonærer etter at refinansieringen er gjennomført.

Slutter ikke
Når refinansieringen er gjennomført og Farstad Shipping også er slått sammen med Solstad Offshore og Deep Sea Supply vil Farstadfamlien etter planen sitte med 1,5 prosent eierandel.

Den eierandelen blir større om familien velger å gå inn med mer, men familien vil fortsatt være en liten eier i det sammenslåtte rederiet.

Men Sverre A. Farstad har ingen planer om å gi seg i bransjen. Han ble gjenvalgt som styreleder i Farstad Shipping i dag og er også lovet en styreplass i det sammenslåtte rederiet. Den plassen ønsker han å ta, sier han til NETT NO.