Det opplyser flere uavhengige industrikilder overfor Sysla Offshore.

Selskapet ønsker ikke å kommentere «slike spekulasjoner».

ExxonMobil er en av de største produsentene av olje og gass på norsk kontinentalsokkel med eierandeler i over 20 produserende olje- og gassfelt.

Selskapet er operatør for Balder, Ringhorne og Sigyn, og det skal altså være disse feltene ExxonMobil vurderer å selge. I tillegg kommer Jotun-feltet, som selskapet nå er i ferd med å stenge ned.

– Verdien på disse feltene vil være opptil 12,5 milliarder kroner, noe som potensielt kan gjøre dette til én av de 20 største transaksjonene i verden i år, sier analytiker Anders Wittemann i Wittemann E&P Consulting.

– Hvem kan være interessert i å kjøpe?
– Det er ikke mange, men det finnes to-tre opplagte kandidater i form av Aker BP, Neptune Oil & Gas og Dea Norge/LetterOne.