ENGIE er operatør på Gjøa-feltet. Offshoreansatte rammes ikke av nedbemanningen.  Foto: Jon Ingemundsen

ENGIE nedbemanner for første gang i Norge

Inntil elleve medarbeidere må gå fra ENGIE. I tillegg får ti tilbud om tidligpensjon. – Vi støtter ikke at bedriften nå går til dette skrittet, sier tillitsvalgte John Kristian Loftås.

I et styremøte i forrige uke ble det besluttet at den franske energiganten ENGIE, tidligere GDF Suez, skal kutte staben ved selskapets avdeling i Norge.

Det er første gang selskapet gjennomfører en nedbemanning i sin 15 år lange historie på norsk sokkel.

– Det er en veldig vanskelig situasjon for hele bedriften. Spesielt for de som rammes, men også for ledelsen og de øvrige ansatte. Det er gode og kompetente kolleger som nå mister jobben, sier kommunikasjonssjef Liv Jannie Omdal i ENGIE E&P Norge.

Kan bli oppsigelser

Inntil elleve medarbeidere innen lisensforvaltning og støttefunksjoner som HR, HMS og basevirksomhet vil få tilbud om sluttpakke.

Dersom de aktuelle medarbeiderne ikke takker ja til dette tilbudet, vil den videre prosessen følge arbeidsmiljølovens regler med nye møter mellom den ansatte og bedriften.

Dersom heller ikke det fører fram, kan oppsigelser bli siste utvei. Beslutningen om at inntil elleve stillinger må bort, står uansett fast. Selskapet tar sikte på å være ferdig med nedbemanningen før sommeren.

– Prosessen gjennomføres i nært samarbeid med de tillitsvalgte. Kriteriene som er lagt til grunn, er ansiennitet, kompetanse og sosiale forhold, sier Omdal.

Tidligpensjon
Sluttpakkene er utformet slik at de aktuelle medarbeiderne får lønn i minimum seks måneder og maksimum tolv måneder, avhengig av hvor lenge de har jobbet i selskapet.

I tillegg til sluttpakkene har ti personer fått tilbud om frivillig tidligpensjon. Dette gjelder medarbeidere som er over 62 år eller fyller 62 i løpet av 2016.

Bakgrunnen for nedbemanningen er som for en rekke andre bedrifter lav oljepris og lavere aktivitet i petroleumsnæringen.

– Vi har gjennomført en rekke tiltak for å kutte kostnader. Blant annet har vi redusert antallet konsulenter og antallet utenlandske medarbeidere ved kontoret, såkalte expats, og stoppet nyansettelser. Likevel så vi at dette ikke var nok for å tilpasse oss et lavere aktivitetsnivå, sier Omdal.

Leter mindre
Det er blant annet lavere leteaktivitet som fører til redusert behov for arbeidskraft. Ved forrige tildeling av leteareal, 23. konsesjonsrunde, søkte ikke selskapet om noen lisenser. I 22. runde ble det tildelt fem lisenser.

– Vi skal bore én brønn i sommer, sier Omdal.

Totalt har ENGIE 284 medarbeidere i Norge. Det omfatter hovedkontoret i Stavanger, basevirksomhet i Florø og ansatte på Gjøa-plattformen, der selskapet er operatør.

Offshorevirksomheten rammes ikke av nedbemanningen. Selskapet har ikke planer om ytterligere kutt.

– Det er dette som er diskutert nå. Men vi må naturligvis alltid tilpasse oss den aktiviteten vi har, og kan derfor ikke utelukke noe i framtiden. Men foreløpig er det ikke planlagt ytterligere kutt, sier Omdal.

Uenige
For de ansatte var nyheten om nedbemanning en tung beskjed å få.

– Vi synes det er trist. Vi er en relativt liten organisasjon, så slike kutt påvirker alle som jobber her. Vi hadde håpet at vi i større grad enn mange andre bedrifter skulle være skånet for slike kutt, sier John Kristian Loftås, som er tillitsvalgt for Nito.

Han peker på at de ansatte inntil nylig så for seg at selskapet skulle vokse i Norge.

– Vi mener økonomien fortsatt er solid og opplever at vi allerede har kuttet kostnader på en rekke områder. Vi håpet det skulle være nok, men ledelsen mener altså at organisasjonen er for stor. Vi støtter ikke at bedriften nå går til dette skrittet, sier Loftås.

– Ikke lukrative pakker
Han forteller at de tre fagforeningene i bedriften, Nito, Tekna og Lederne, er samstemte i sitt syn på nedbemanningen.

Loftås sier at det sentrale for de tillitsvalgte nå blir å sørge for at prosessen framover gjennomføres på en skikkelig måte i henhold til regelverket.

– Hvilket syn har dere på sluttpakkene som er tilbudt?

– De er ikke spesielt lukrative, men selvsagt bedre enn ingenting. Det er vanskelige tider for å søke ny jobb, så det er viktig å ha en buffer, sier Loftås.

Selskaper omtalt i saken