Oljekrisen gjør at fagforeninger må behandle langt flere saker knyttet til arbeidslivsspørsmål.

Tariffavdelingen i fagforbundet Industri Energi registrerte i 2015 1147 nye saker. Det var en oppgang på 53 prosent sammenlignet med 749 saker i 2014. Antallet oppsigelsessaker økte fra 168 til 227.

– Dette illustrerer en bransje som er inne i en svært urolig tid med store tilpasninger og omstillinger, sier Terje Valskår, nestleder i Industri Energi og leder for tariffavdelingen.

– Mange har mistet jobben i bransjen. Det er rått og brutalt i seg selv, men det må gjøres riktig. Vi bistår i tilfeller der prosessen kanskje ikke har foregått slik den skal, sier Valskår.

Foruten oppsigelsessaker peker han på to hovedtyper av saker som forbundet får på bordet:

  • Særavtaler: Bedrifter ønsker å kutte i ulike tilskudd, goder og lønnstillegg som følge av de vanskelige tidene.
  • Tariffavtaler: Blant annet saker der bedrifter ønsker å gjennomføre kollektive lønnskutt eller reduksjon av arbeidstid

– I tillegg dukker det opp ulike andre spørsmål i forbindelse med at bedriftene strammer inn. Ting som kanskje ikke blir de store sakene, sier Valskår.

– Blir verre
Også fagforbundet Safe merker at pågangen øker.

– Jeg vil kalle det en eksplosiv økning av saker, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Hun peker blant på riktig rekkefølge i oppsigelsesprosesser som et felt det jobbes mye med.

– Vi setter ansiennitetsprinsippet i førersetet. Hvis kompetanse skal telle med, skal det avtales tydelige rammer for hvilket grunnlag som teller.

Hun er ikke spesielt optimistisk for tiden framover.

– Jeg tror det blir enda verre. Derfor ruster vi oss også for å kunne håndtere flere saker, sier Rysst.

Manglende kapasitet
Også Valskår tror det blir mye å gjøre i 2016.

– Jeg tror nok trykket holder seg ut året. Men det avhenger selvfølgelig av hvordan situasjonen utvikler seg.

Det stor antallet saker ga i fjor kapasitetsproblemer for avdelingen. I juni inngikk fagforbundet derfor en samarbeidsavtale med advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall, som skal bistå med håndteringen av sakene og øke den juridiske kompetansen. Avtalen med advokatfirmaet er nå forlenget som følge av forventningene for tiden som kommer.

– Hvordan opplever dere generelt at bedriftene håndterer saker knyttet til oppsigelse og andre spørsmål?

– Det er litt begge deler. Noen bedrifter er veldig flinke, mens andre er mindre bra. Vi opplever nok også at bedriftene er flinkere på å gjøre ting riktig i første oppsigelsesrunde enn i nummer to og tre, sier Valskår.

Iso-versting
Også Rysst ser forskjeller på hvordan bedrifter håndterer prosessene.

– I enkelte bransjer er det mer å gjøre enn i andre. Det er vel ingen hemmelighet at det er spesielt mange saker fra iso-bransjen, sier hun.

Fagforbundet har lenge vist til de såkalte iso-fagene (isolasjon, stillas, overflate) som en versting. I fjor beskyldte Safe iso-bedriften Bilfinger for ulovlig innleie av personell.