Oljeselskapene kappes om å kutte utgifter, og i mange tilfeller betyr dette også salg av felter, funn og lisenser.

– Det har vært mer kjøp og salg i år enn i fjor, og jeg tror det blir enda mer handel til neste år. Det virker som om kjøpere og selgere er i ferd med å finne hverandre når det kommer til pris, sa Okeas Ola Borten Moe i sitt innlegg på Solastrandseminaret tirsdag.

Her er en liste over noen av selskapene som er interessert i å selge og hva som er til salgs:

  • ExxonMobil har vært i kontakt med mulige kjøpere for å markedsføre sine egenopererte felt på norsk sokkel. Selskapet er operatør for Balder, Ringhorne og Sigyn, og det skal altså være disse feltene som nå vurderes solgt. I tillegg kommer Jotun-feltet, som selskapet nå er i ferd med å stenge ned. Verdien på disse feltene vil være opptil 12,5 milliarder kroner.
  • Total skal være interessert i å selge deler av sin andel på 51 prosent i Martin Linge-feltet. Hele eierandelen skal være verdsatt til rundt 8 milliarder kroner, ifølge Bloomberg.
  • Engie har planer om å selge eiendeler for 135 milliarder kroner globalt i perioden 2016-2018. I april sa selskapet at 40 prosent av dette målet var nådd.Den norske delen av upstreamvirksomheten er veldrevet og attraktiv, med Gjøa som den viktigste eiendelen.
  • Shell har ambisjoner om å selge unna eiendeler for rundt 244 milliarder kroner globalt. Om det betyr salg av norske felt, er fortsatt usikkert. Selskapets viktigste eiendeler på norsk sokkel er Ormen Lange, Draugen, Knarr og Troll.
  • Gazprom skal, ifølge Upstream, være interessert i å sikre seg innpass på norsk sokkel gjennom en betydelig eierpost i OMV Norge. OMV solgte nylig sin andel i Zidane-utbyggingen til Petoro.
  • Tullow Oil har kastet kortene og ønsker seg kjapt ut av norsk sokkel. Selskapet solgte sin andel i Wisting-funnet til Statoil, men har også en andel i den planlagte Oda-utbyggingen. Nylig var Tullow også med på å finne olje i Cara-prospektet ved Gjøa.
  • Maersk-konsernet samler Maersk Oil, Maersk Drilling, Maersk Supply Service og Maersk Tankers i et eget energisegment. Selskapet har store ambisjoner for vekst i Nordsjøen, men kanskje kan et nedsalg i Johan Sverdrup være med på å finansiere planene. Selskapet skal også har vært i forhandlinger med Petoro om salg av sin eierandel i Zidane-feltet. 

Få potensielle kjøpere
Aker BP, LetterOne/Dea og private investeringsfond, med Neptune i spissen, er nevnt som de mest sannsynlige kjøperne i dette markedet.

– Private investorer har markert seg med betydelige investeringer i Norge de siste to-tre årene. Okea er også finansiert av slik kapital gjennom amerikanske Seacrest, og jeg tror vi vil se flere slike aktører på norsk sokkel i årene som kommer, sier Borten Moe.