Ifølge utbyggingsplanen, som ble godkjent i 2001, skulle Sigyn avsluttet produksjonen i løpet av inneværende år.

Men produksjonsteknisk arbeid samt boring av en ny produksjonsbrønn i 2016 har gjort det klart at produksjon fra Sigyn kan opprettholdes lenger enn det som var antatt ved innsendelse av PUD.

Nå har operatør ExxonMobil søkt om levetidsforlengelse til 31.12.2022.

Det viser dokumenter Sysla Offshore har fått tilgang til.

18 millioner fat ekstra
Ifølge dokumentene er det ventet at feltet vil produsere 18 millioner fat oljeekvivalenter i femårsperioden som søknaden gjelder for.

«Med utgangspunkt i ExxonMobils og Statoils styrende systemer for å ivareta de tekniske, organisatoriske og operasjonelle barrierer, samt de analyser og utredninger som er gjennomført, er det lisensens vurdering at Sigyn kan driftes sikkert fram til år 2022», skriver ExxonMobil i søknadsbrevet.

Gjenbruk?
Sigyn driftes og styres fra Sleipner A-plattformen, og eierne utelukker ikke at installasjonen kan gjenbrukes når feltet en dag har produsert sin siste olje

«Det er i dag ingen planer for oppkobling av nye prosjekter til ledige hub’er på Sigyn brønnrammen, men tilstanden til Sigyns subseaanlegg tilsier at dette er en mulighet i fremtiden. En eventuell oppkobling av nytt prosjekt til Sigyn brønnrammen vil bli dekket av en ny PUD som eventuelt måtte komme.»