Gyda er et av flere felt på norsk sokkel som nærmer seg den siste olje.

Feltet er planlagt nedstengt i september 2018, men oppryddingen blir ikke billig.

Dokumenter operatøren Repsol har sendt norske myndigheter viser at prisen for å stenge ned, plugge brønner og fjerne plattform og infrastruktur er beregnet til 5,7 milliarder kroner. Til sammenlikning planlegger Statoil å bruke 3,5 milliarder kroner på å bygge ut Utgard-funnet i Nordsjøen.

Her er hele regnestykket:

Arbeidet med å stenge ned Gyda vil omfatte følgende operasjoner:

gyda-fjerningskost

  • Oljeeksportrør kobles av og blindes ved tilknytningspunktet mot Gyda. Enden gjøres overtrålbar.
  • Alle brønner blir permanent plugget og forlatt.
  • Gasseksportrørledningen blir rengjort for petroleum, koblet av i hver ende og endene blir gjort overtrålbare.
  • Plattformdekk og stålunderstell fjernes ned til havbunnen.
  • Plattformdekk og stålunderstell transporteres til land for demontering med påfølgende gjenbruk/gjenvinning av materialer og behandling / deponering av avfall.
  • Havbunnsrammen under plattformen løftes vekk og fraktes til land for demontering og påfølgende gjenvinning av materialer og behandling og deponering av avfall.
  • Rettighetshaverne vil rette forespørsel til andre operatører i området for å avklare om det foreligger interesse for å ta over gasseksportrørledningen.

10 felt som nærmer seg siste olje
Når oljeprisen faller, forsvinner også de økonomiske insentivene til å presse ut de siste dråpene av olje- og gassfelt. Løsningen blir i mange tilfeller å stenge ned produksjonen, heller enn å produsere med tap i påvente av høyere priser.

Her er en oppsummering av hvilke felt som nå nærmer seg «den siste olje»!

Og her er Gydas historiske produksjon:

gyda-produksjon