I februar presenterte oljeselskapet Det norske de økonomiske resultatene for 2015. De var preget av lav oljepris, som ga store nedskrivninger og røde tall på bunnlinjen.

Selskapet var tydelig på at det må tilpasse seg en helt ny hverdag, der oljeprisen kan forbli lav i lang tid og at det betyr nye kostnadskutt og mer effektivisering.

Fakta

Det norske

  • Hovedkontor i Trondheim
  • Kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad
  • Er operatør på Alvheim-feltet og og Ivar Aasen-feltet, som er under utbygging
  • Karl Johnny Hersvik er administrerende direktør
  • Sverre Skogen er styreleder
  • Kjell Inge Røkke eier 49,99 prosent av selskapet gjennom Aker Capital
  • Folketrygdfondet er nest største eier med 5,58 prosent av aksjene

Allerede i fjor offentliggjorde selskapet at det ville redusere kostnadene med 100 millioner dollar i løpet av 2015.

Nå har selskapet startet en ny nedbemanningsrunde.

Ferdig i mai

– Vi har satt i gang en prosess hvor vi ser hva vi kan hente. Det betyr en full gjennomgang av hva som vil være behovet i framtiden og en tilpasning til det nivået, sier kommunikasjonsdirektør Rolf Jarle Brøske.

Selskapet er spesielt opptatt av å sørge for at den nødvendige kompetansen beholdes.

Ifølge Brøske har arbeidet akkurat startet. Målet er å være ferdig med kartleggingen innen utgangen av mai.

Også i fjor vår gjennomførte selskapet en nedbemanning. Da måtte 35 fast ansatte og 120 innleide gå.

Rolf Jarle Brøske. Foto: Fredrik Refvem

Rolf Jarle Brøske. Foto: Fredrik Refvem

Støttefunksjoner

I denne omgangen er det i første rekke administrative støttefunksjoner som vil rammes.

– Vi ser på hele selskapet, men først og fremst innleide konsulenter og stillinger innen stab og støtte, sier Brøske.

Han trekker fram økonomi, HR, HMS og kommunikasjon som eksempler på fagområder som ligger i denne gruppen.

Beholder kontorer

I en melding som er sendt de ansatte, opplyser HR-direktør Kjetil Kristiansen at “i alt ser vi på rundt 85 stillinger innen stab- og støttefunksjoner”.

Ifølge kommunikasjonsdirektør Brøske er dette det totale antallet ansatte i denne gruppen. Dette er altså ikke 85 stillinger som skal kuttes.

– Det er ikke bestemt hvor mange som må gå. Det vil bli avgjort på bakgrunn av kartleggingen av våre framtidige behov. Arbeidet skjer i tett dialog med de ansatte og fagforeningene, sier han.

Totalt har Det norske om lag 550 ansatte.

Selskapet har i dag fire kontorer, i Trondheim, Stavanger, Oslo og Harstad. Ifølge Brøske vil det ikke bli noen endring på antallet kontorer.

– Vi har ingen planer om å gjøre endringer på dette nå, sier han.