Petroleumstilsynet, Politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet aksjonerte for et drøyt år siden for å avdekke mulig sosial dumping på Kårstø og Mongstad.

Tilsynet var primært rettet mot HMS-kort og lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere innen fagområdene isolasjon, stillas og overflatebehandling (ISO), men utenlandsk arbeidskraft innen andre fagområder ble også undersøkt.

Les også: Storaksjon etter meldinger om sosial dumping

– Vi holder nå på å oppsummere observasjonene våre. Tilsynsrapporten vil bli publisert på ptil.no når den er ferdig, sa pressekontakt Øyvind Midttun til Sysla Offshore 23. november 2015.

Men så ble det stille. Lenge. Hvorfor?

Sysla Offshore har fått innsyn i de opprinnelige tilsynsrapportene.

Totalt omfattet tilsynet 169 utenlandske arbeidstakere fordelt på 18 forskjellige selskaper. Faktum er at tilsynet avdekket flere regelverksbrudd. I hvert fall tilsynelatende:

Mongstad

  • Statoil har ikke i tilstrekkelig grad påsett at arbeidstakere som utfører arbeid som faller inn under forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge, har lønns- og arbeidsvilkår i tråd med denne forskriften.
  • Statoil har ikke ivaretatt informasjonsplikten i forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett.
  • Enkelte arbeidstakere får ikke dekket reise i henhold til forskrift om allmenngjøring for byggeplasser i Norge.
  • Utenlandske arbeidstakere kunne ikke fremvise HMS-kort.

Kårstø

  • Gassco har ikke i tilstrekkelig grad påsett at arbeidstakere som utfører arbeid som faller inn under forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge, har lønns- og arbeidsvilkår i tråd med denne forskriften.
  • Det ble avdekket at personell innen ISO på Kårstø hadde for lav lønn jamfør forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge.
  • Arbeidsgiverne har ikke sørget for at arbeidstakere som er omfattet av forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser har HMS-kort.

Trukket tilbake
Men disse rapportene ble senere trukket tilbake og aldri publisert på Petroleumstilsynets nettside, slik praksis ellers er.

Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet forklarer:

– Det ble utarbeidet rapporter, men etter ny vurdering, blant annet på bakgrunn av behandling i Tariffnemda, kom vi til at vi ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å si at det forelå regelverksavvik. Rapportene ble derfor trukket tilbake, og tilsynene anses nå som avsluttet fra vår side.