– Vi forventer en halvering av aktivitetsnivået, målt i antall brønnbaner boret, fra toppåret 2013 til neste år 2017. På toppen av dette kommer prisnedgangen, noe som gjør at leteinvesteringene samlet sett kan synke med opptil 30 prosent fra 2016 til 2017, sier prosjektleder Nils-Henrik Bjurstrøm i Rystad Energy til Sysla Offshore.

Oljeprisfall, lavere priser og skuffende resultatet
Onsdag og torsdag leder han konferansen NCS Prospects på Forus. Der diskuteres fremtidens letestrategier, for industrien, for staten og for enkeltselskapene.

– Oljeprisen har falt og det rammer inntekten til oljeselskapene. Dermed er det mindre penger å lete for. Samtidig gir effektivisering og økt konkurranse om oppdragene store kostnadsbesparelser, sier Bjurstrøm.

– Leting etter olje krever lang tidshorisont, og man må vurdere hva eventuelle funn vil være verdt om 10-20 år. Konkurranse fra skiferolje og – gass samt overgangen til fornybare kilder er usikkerhetsfaktorer. 

Samtidig har letesuksessen fra 2011 og 2012, med funn som Johan Castberg og Johan Sverdrup, blitt etterfulgt av svært skuffende resultater på norsk sokkel.

– For første gang på mange år, brukte selskapene i 2015 mer penger på leting enn verdien av oljen de faktisk fant.

– Hvordan venter dere at leteaktiviteten vil utvikle seg i årene fremover?
– Vi tror at 2018 vil ligge på rundt samme nivå som 2017. Samtidig er det mange lisenser der selskapene må ta drill-or-drop-avgjørelser i 2018. Det gir potensial for aktivitetsøkning. 

– Samtidig skal det bores flere spennende brønner i Barentshavet til neste år. Resultatene derfra vil åpenbart påvirke viljen til å lete mer i samme område i den ene eller andre retningen. 

– Har selskapene sikret seg nok riggkapasitet eller ligger det an til nye kontrakter i dette markedet?
Det vil komme kontrakter, men kampen om oppdragene blir tøffere og tøffere når flere og flere rigger går av kontrakt. Det er generelt svært god kapasitet i riggmarkedet, og mange rigger går av kontrakt i løpet av det nærmeste året, så vi forventer ingen knapphet på rigger de neste par årene.

stl bh 2017

Statoil girer opp i Barentshavet
Statoil varslet i sin kvartalsrapport i forrige uke at letebudsjettet for 2017 reduseres fra 14 til 12,4 milliarder kroner.

– Det handler ikke om laver aktivitet, men om at vi får mer igjen for pengene, sa letedirektør Jez Averty i Statoil i sitt innlegg på NCS Prospects.

Selskapet planlegger en letekampanje på 5-7 brønner i Barentshavet i 2017. Blåmann-prospektet i Goliat-området, Koigen Central på Stappenhøyden og Korpfjell nær delelinjen er blant prospektene som skal undersøkes. Kayak skal også bores, i samme område som Alta/Gohta og Johan Castberg. I tillegg har Statoil og operatør Eni også blitt enige om å bore en ny letebrønn i Goliat-lisensen.

Dette er selskapets største offensiv i Barentshavet siden den skuffende letekampanjen i 2013-2014.

Langfjellet kan bli bygget ut
Aker BP seiler opp som norsk sokkels mest offensive selskap. Ambisjonen er å finne 150 millioner fat til selskapet i perioden 2016-2020.

– Årets funn på Langfjellet er oppløftende, og vi har allerede startet å undersøke om det er mulig å få til en områdeutbygging der. Til neste år vil vi primært lete i Nordsjøen og avgrense Gohta-funnet i Barentshavet, mens vi planlegger en borekampanje i Barentshavet i 2018, sier letedirektør Gro Haatvedt i Aker BP.