Overskudd etter skatt var på rundt 950 millioner kroner, noe som var en kjærkommen forbedring fra 2015 da selskapet måte notere et underskudd på hele 54 milliarder kroner.

 – Vi har levert solide resultater under tøffe forhold og vi er godt rustet mot enhver sårbarhet knyttet til oljeprisen, sier BPs konsernsjef Bob Dudley.

– Vi har tilpasset oss ved å kutte kostnadene med 58 milliarder kroner siden 2014 og ligger dermed ett år foran skjema, sier han.

2015-resultatet var BPs dårligste på over 20 år, blant annet som følge av lav oljepris og utgifter knyttet til bøter og opprenskning etter Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogolfen i 2010.