Det er Deepsea Bergen fra Odfjell Drilling som skal foreta boreoperasjonen, som er forventet i midten av 2017.

Les mer: Deepsea Bergen vinner ny kontrakt

Hovedhensikten med avgrensningsbrønnen er å redusere usikkerheten rundt størrelsen på ressursanslaget, samt innhente ytterligere informasjon til utbyggingsprosjektet, heter det i en melding fra Faroe.

– Vi gleder oss til å bore en spennende avgrensningsbønn på Brasse. Sammen med Point Resources jobber vi videre med mulighetsstudier for utviklingen av feltet parallelt med denne boringen, sier Helge Hammer, COO i Faroe Petroleum og sjef for selskapets norske virksomhet.

Faroe Petroleum annonserte Brasse-funnet i juli 2016.

Foreløpig beregnet utvinnbare ressurser er 28 – 54 millioner fat olje og 89 – 158 bcf gass, eller 43-80 millioner fat oljeekvivalenter.

Brasse ligger cirka 13 kilometer sør for Brage-feltet, hvor Faroe Petroleum er medeier med 14,3 %, cirka 13 kilometer øst for Oseberg Sør-innretningen og cirka 13 kilometer sør-øst for Oseberg-plattformen.

Faroe Petroleum er operatør på Brasse med en eierandel på 50 % og Point Resources AS er medeier med 50 %.