Senest i september ble det kjent at selskapet må si opp 250, etter at de ikke fikk fornyet en kontrakt på Ekofisk verdt 400 millioner kroner per år.

Les saken: 250 mister jobben i Beerenberg

Bemanningsreduksjonen i denne omgangen kommer som følge av at et stort nybyggsprosjekt i Norge, hvor Beerenberg i dag har høy aktivitet, skal ferdigstilles i løpet av våren 2017.

De vil derfor opparbeide en betydelig overkapasitet innen selskapets bemanning

– Markedet er fremdeles svært utfordrende, og det er ingen indikasjoner på at nedgangen vil avta i de kommende perioder. Således vil dette være en langvarig situasjon for selskapet og derfor er ikke permitteringer et egnet virkemiddel, sier kommunikasjonssjef Ole Klemsdal.

Foreløpige estimater tilsier at ytterligere 250 medarbeidere vil sies opp i perioden frem mot nyttår. Dette kommer i tillegg til de 250 oppsigelsene som ble utstedt i forrige kvartal. Flere tilpasninger vil fortløpende vurderes i første halvår 2017.