Oljegiganten Shell opplevde som andre oljeselskaper store utfordringer i 2015 – først og fremst som følge av at oljeprisen falt dramatisk.

For selskapets norske avdeling ble imidlertid inntektsfallet begrenset av flere faktorer.

Fakta

Royal Dutch Shell

  • Hovedkontor i Haag, men forretningsadresse i London.
  • Hadde i 2015 inntekter på 265 milliarder dollar på verdensbasis, ned fra 421 milliarder i 2014
  • Resultatet etter skatt ble 2,2 milliarder dollar, mot 14,7 milliarder i 2014

Shell Norge

  • Hovedkontor i Risvika i Tananger.
  • Drøyt 900 ansatte
  • Operatør for feltene Draugen og Ormen Lange

– Vi har hatt fallende priser på olje og gass, men denne effekten er dempet av at kronekursen er svekket mens vi har de fleste inntektene i utenlandsk valuta. I tillegg har Shell hoveddelen av inntektene i Norge fra gass, der prisen ikke har falt like drastisk som for olje, forklarer kommunikasjonssjef Terje M. Jonassen i Shell Norge.

– Godt resultat

I 2015 ble Ormen Lange-feltet stengt i over en måned som følge av planlagt oppgradering. Det var ventet at den reduserte produksjonen dette førte til, ville svekke inntektene mer, men høyere produksjon enn ventet fra feltene Troll og Gjøa bidro til å jevne ut denne effekten.

– Inntektene har beveget seg lite til tross for kraftig oljeprisfall. Vi mener vi har et godt resultat gitt utviklingen i olje- og gasspriser, sier Jonassen.

Shells inntekter i Norge ble i 2015 25,9 milliarder kroner, sammenlignet med 36 milliarder i 2014.

Sommeren 2014 ble imidlertid nedstrømsaktiviteten, det vil si videreforedling av olje- og gassprodukter, skilt ut i datterselskapet Smart Fuel. Dette selskapet, som blant annet omfattet Shells bensinstasjoner, sto i første halvdel av 2014 for inntekter på 9,7 milliarder kroner.

Sett bort fra dette var dermed Shells inntektstap i Norge i 2015 om lag 500 millioner kroner.

Smart Fuel ble solgt til finske St1 i august i fjor.

260 jobber kuttet

I tillegg til at inntektsfallet ble dempet, viser Shell Norge i årsrapporten til at det er tatt vellykkede grep knyttet til effektivitet og kostnader.

«Endringer i organisering og kostnadsfokus gav svært oppløftende resultat for kostnader i forbindelse med driften av Ormen Lange og Draugen i 2015,» skriver selskapet.

Ormen Lange og Draugen er de to feltene Shell er operatør for på norsk sokkel. Selskapet har i tillegg eierandeler i fire ytterligere felt som er i drift.

Kostnadsreduksjonene er ledd i et restruktureringsprogram som ble satt i gang i 2013 og som fikk ytterligere fart i fjor. Det førte blant annet til at flere jobber forsvant.

– Vi har kuttet 120 faste jobber og 140 innleide medarbeidere, sier Jonassen.

Totalt har Shell nå drøyt 900 ansatte i Norge.

Fusjon

I februar ble fusjonen mellom Shell og BG Group formelt godkjent og fullført. Dermed startet arbeidet med å integrere de to selskapene – også i Norge.

– Prosessen begynte i midten av februar og skal etter planen være ferdig innen utgangen av året, sier Jonassen.

Han sier det er for tidlig å si hvorvidt dette arbeidet vil føre til at flere jobber forsvinner fra de to selskapene i Norge.

– Hvordan er utsiktene for Shell Norge i 2016?

– Vi forventer et produksjonsnivå på noenlunde samme nivå som i 2015. Det er vanskelig å uttale seg om priser, men prisene ved inngangen av 2016 er lavere enn ved inngangen av 2015, noe som indikerer lavere inntjening i år. Vi forventer også at kostnader vil falle noe som en følge av restruktureringen vi har jobbet med siden 2013, sier Jonassen.

Shell Norge

Tall i milliarder kroner20152014Endring i %
Inntekter25,936- 28
Driftsresultat11,312,2- 7
Resultat før skatt11,212,8- 13