Odfjell Drilling mister borekontrakter for fem Statoil-plattformer til Archer. Men konsekvensene for de Odfjell-ansatte blir ikke mer dramatiske enn at de skifter logo på kjeledressen og får lønnsslippen fra en annen adresse.

300 pluss landansatte

Selskapene er nemlig enige om en virksomhetsoverdragelse, slik loven også krever.

– Avtalen omfatter rundt 300 ansatte på plattformene og en ekstra ressurspool. Rundt 20 landansatte kommer i tillegg. Archer har også gitt uttrykk for at de er interesserte i ingeniørene som er knyttet til de aktuelle plattformene, sier leder Geir Frode Nysæter i Safe i Odfjell.

– Det er bra at avtalen er landet og at det er enighet om overdragelsen. Det gir de ansatte en trygghet, selv om det selvsagt er det trist å miste gode kolleger.

Ny arbeidsgiver

Overdragelsen gjelder for Snorre A, Snorre B, Visund, Sleipner A og Njord og er gyldig fra 1. oktober 2016. Per i dag er det boreoperasjoner på Snorre A og B og Visund.

Og de Archer-ansatte lover å ta godt imot sine nye kolleger.

– Vi er glade for at vi har sikret oss mer arbeid og nye kolleger. Større volum gir oss større fleksibilitet. Dessverre er det også slik at når vi vinner en ny kontrakt for plattformboring, så betyr dette et tilsvarende tap for en konkurrent, sier leder Oddvin Andreassen i Industri Energi i Archer.