– Det har vært flere alvorlige ulykker og hendelser det siste året, og hele fire hendelser siste uke. Dette må tas på største alvor, sier Hauglie til Aftenbladet.

Hauglie sier at det er for tidlig å si noe om hva som er årsaken til det som skjedde i helgen. Men hun har registrert at det har vært en svak negativ utvikling i sikkerhetsnivået offshore.

Forventer fokus på sikkerhet

– Jeg står fast ved det jeg har sagt tidligere: At selv om næringen står opp i en krevende omstilling, forventer vi at bransjen lever opp til regelverkets krav om at sikkerheten stadig skal forbedres.

Hendelsene viser også hvor viktig det er at beredskapssystemer fungerer, slik at branner eller lekkasjer ikke utvikler seg til alvorlige ulykker, sier Hauglie.

– Petroleumstilsynet følger utviklingen i næringen tett og skal særlig rette oppmerksomheten mot hvordan bransjen nå jobber for å snu tendensen til den negative utviklingen.

Tre hendelser

Petroleumstilsynet har som ventet besluttet å granske brannen på Statfjord A-plattformen i Nordsjøen søndag. Tilsynet vurderer nå om de også skal granske de to gasslekkasjene på Songa Endurance på Trollfeltet og på Gullfaks A-plattformen.

Les hele saken på aftenbladet.no.

Flere i bedriften som leser Sysla? Alle som leser mer enn et par saker i uken, vil snart måtte betale for tilgang til innholdet vårt. Hvis du ønsker et gunstig tilbud på bedriftsabonnement på Sysla, så send oss en epost.