De ansatte i Aker Solutions i Egersund og Jåttåvågen i Stavanger fikk onsdag beskjed om at de må forberede seg på permitteringer.

– Bedriften vil bruke permitteringer som virkemiddel på nåværende tidspunkt i Stavanger, sier ingeniørorganisasjonen Nitos hovedtillitsvalgte i Aker Solutions, Marius Gjære til Aftenbladet.

Mindre kontrakter

Han tror det nå blir viktig å jobbe med andre kontrakter som kan hjelpe selskapet.

– Vi har lov å være skuffet i en dag og to, og så må vi reise oss igjen å se på nye muligheter.

Nå blir det satt i gang en prosess med å finne ut hvem som skal permitteres.

Kontrakter verdt 900 millioner

Mandag ble planen for utbygging og drift av Dvalin-feltet levert. De første kontraktene går til Aker Solutions og Aibel.

Aker Solutions’ to kontrakter er verdt minst 900 millioner kroner. Selskapet skal bygge havbunnsrammen på 300 tonn og selve tilkoblingen mellom Heidrun-plattformen og rørledningen på havbunnen. Dette er likevel mindre enn selskapet hadde sett for seg, noe som betyr at firmaet nå må se på endringer for å få økonomien til å gå rundt.

Allmøte

Onsdag ble det holdt et allmøte for de ansatte i Rogaland.

– På dagens allmøter i Stavanger og Egersund ble de ansatte informert om at selskapet nå går inn i en prosess hvor vi ser på de konkrete følgene tirsdagens kontraktstildelinger får for oss. Ulike virkemidler ble nevnt, heriblant permitteringer, uten at vi har flere detaljer å gå ut med i dag, sier pressesjef i Aker Solutions, Anne Cecilie Lund-Andersen til Aftenbladet onsdag.

Les hele artikkelen på Aftenbladet.no.