To alvorlige hendelser har preget riggeier Prosafe på Safe Scandinavia etter nyttår. 19. januar fikk en arbeider foten i klem i forbindelse med en løfteoperasjon på helikopterdekket. Arbeideren fikk konstatert brudd i foten og ble evakuert med helikopter.

– Han er nå sykemeldt, og vi har tett oppfølging av ham, sier vise-konsernsjef og finansdirektør Stig Christiansen i Prosafe til Aftenbladet.

Full gransking

Ifølge varselet sendt inn til Petroleumstilsynet skled arbeideren under en kontrollert landing av en container, og fikk høyre fot i klem. Containeren ble løftet av etter varsleren anslår å være 40 sekunder.

– Vi gjør nå en full gransking av hendelsen for å finne svar på hva som skjedde og hvordan det skjedde, samt hva vi kunne ha gjort og hva vi skal gjøre i framtiden for å unngå denne typen hendelser igjen, sier Christiansen.

Røyk utløste alarm og mønstring

26. februar var det en ny hendelse. Da skjedde det en feil i en av transformatorene på Safe Scandinavia, som førte til røykutvikling i et av tavlerommene. Røyken gjorde at en generell alarm ble utløst, og personellet ble mønstret midt på natten klokken 01.27. Ifølge Prosafe tok det mindre enn en time før situasjonen var avklart.

Også denne hendelsen gransker selskapet grundig for å komme til bunns i årsaken til kortslutningen.

– Vi har nå sørget for at vi har fått inn en ny transformator i tillegg til de vi har, for å sørge for reservekapasitet. Denne hendelsen gransker vi også grundig for å forstå hva som har skjedd, sier Christiansen.

Les hele artikkelen på Aftenbladet.no.