Alternativene som vurderes er:

1. En subsealøsning knyttet opp mot Troll A.
2. En subsealøsning knyttet opp mot en ny plattform.

Havbunnsutbygging

Men ifølge dokumenter Sysla Offshore har fått tilgang til, er valget langt på vei tatt allerede.

«Basert på mulighetsstudier har rettighetshaverne våren 2016 funnet at havbunnsinstallasjoner knyttet opp mot Troll A og utnytting av eksisterende kompressorkraft på plattformen fremstår som det beste hovedkonseptet for første trinn av Troll fase 3».

Samtidig understreker selskapet at plattform-alternativet skal studeres frem mot konseptvalget, som etter planen skal tas i april.

– En havbunnsutbygging med rørledning tilknyttet Troll A er den beste og mest sannsynlige løsningen. Det er kostnadseffektivt, og det sikrer god utnyttelse av infrastruktur som er tilstede på feltet allerede, sier informasjonssjef Morten Eek i Statoil.

– Selv om en ny plattformutbygging fortsatt vurderes som en mulighet, virker det som om valget allerede er tatt?
– Det endelige konseptvalget skal etter planen gjøres i april. Men en havbunnsutbygging der vi utnytter eksisterende kapasitet og infrastruktur peker seg, som sagt, ut som den mest sannsynlige utbyggingsløsningen.

«I underkant av ti milliarder kroner»

Investeringene er tidligere anslått til «i underkant av ti milliarder kroner», og fase 3 kan, ifølge dokumentene, forlenge produksjonsperioden for Troll A med omlag ti år, fra 2048 til 2059.

Den foretrukne løsningen omfatter to brønnrammer (8 brønner) installert ved oppstart i 2021 og ytterligere en brønnramme (4 brønner) på et senere tidspunkt, per nå anslått til 2025.

Modifikasjoner på Troll A

Prosjektet vil også omfatte modifikasjonsarbeid på plattformen.

«Troll A er forberedt for mottak av gass fra Fase 3. Det er reservert en sluse for inntekning av rørledningene. Et stigerør er preinstallert i stigerørskaftet, og det er reservert plass og vektkapasitet på plattformdekket for nødvendige modifikasjoner.».

Det vil ikke være behov for endringer på Kollsnes.

Statoils største inntektskilde

Statoil planlegger å ta en endelig investeringsbeslutning i juni 2018. Modifikasjonsarbeidet er planlagt påbegynt i juli 2019 og subseaoperasjoner i april 2020.

– Troll er det enkeltfeltet som i dag står for den største inntektsstrømmen til Statoil. Så langt er det solgt olje og gass fra Troll for 1300 milliarder kroner siden 1996. Den anslåtte verdien av olje og gass som er igjen i Troll-feltet er dobbelt så mye, omkring 2600 milliarder kroner, sier Eek.

– Fortsatt gjenstår seks milliarder fat oljeekvivalenter å produsere fra feltet, og fase 3 er en viktig del av dette arbeidet.