Fredag morgen la Aker Solutions frem tallene for fjerde kvartal 2015.

Selskapet, hvor Kjell Inge Røkke er største aksjonær, leverte et netto tap på 250 millioner kroner.

Fallende inntekter

Det er verre enn analytikere hadde spådd – Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 200 millioner kroner.

Samme periode i fjor var resultatet 359 millioner.

Fakta

Aker Solutions

  • Er en global leverandør av produkter, systemer og tjenester til olje- og gassindustrien.
  • Har Kjell Inge Røkkes industrikonsern Aker som største eier.
  • Selskapets ingeniørkompetanse, design og teknologi tar feltene fra funn til produksjon og bidrar til å optimalisere feltets utvinningsgrad.
  • Aker Solutions har rundt 16.000 ansatte i omtrent 20 land.
  • Om lag 5.000 ansatte er i MMO-området, hvorav rundt 3600 i Norge.

Totalt hadde selskapet 7,86 milliarder i inntekter i kvartalet, mot 9,16 milliarder samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet før skatt, renter, av- og nedskrivinger (EBIDTA) endte på 182 millioner. Det er over 600 millioner mindre enn Q4 2014.

Styret foreslår at det ikke deles ut én krone i utbytte til aksjonærene for 2015.

Vondt til verre

Det skuffende resultatet legges frem dagen etter nyheten kom om at de ansatte i Aker Solutions går ned fem prosent i lønn, mens ledelsen tar en lønnsreduksjon på ti prosent.

15. januar i år ble det kjent at opptil 900 ansatte står i fare for å miste jobben i selskapet (se hvilke avdelinger som rammes her).

For fjoråret som helhet er også tallene langt mindre hyggelige enn for 2014. Driftsinntektene falt med snaut 1,1 milliarder til 31,9 milliarder. Resultat før skatt havnet på 685 millioner, mot 1,8 milliarder i 2014

Det negative kvartalsresultatet skyldes sviktende aktivitet, spesielt i Nordsjøen.

Bortsett fra det omfattende Johan Sverdrup-prosjektet i Nordsjøen, ventes offshoreaktiviteten i Norge å være «dempet» framover. Selskapets største vekstpotensial ligger utenfor Norge, hvor selskapet vokser.

Aker Solutions MMO (forretningsområdet for vedlikehold, modifikasjoner og operasjoner) ble den store taperen da Statoil tildelte sine rammeavtaler for vedlikehold og modifikasjoner på norsk sokkel i desember.

Ordrebok på 40 milliarder

Totalt er det snakk om såkalte engangseffekter i fjerde kvartal for totalt 636 millioner kroner.

Selskapet har brukt 373 millioner til restrukturering og tatt 123 millioner i nedskrivinger på teknologi- og eiendomsverdier.

Selskapet satt ved utgangen av 2015 med en ordrebok på 40 milliarder kroner.

Les kvartalsrapporten her og se presentasjonen her.