Olje og energidepartementet har pålagt BP Norge å levere en rapport med oversikt over tiltak som kan bidra til å ivareta god ressursforvaltning av Valhall-feltet.

Rapporten skulle egentlig vært levert til myndighetene innen 1. november, men BP Norge har nå søkt om utsettelse til 28. februar 2017.

«Ved en slik utsettelse vil den nye operatøren av Valhall, Aker BP, være godt informert og støtte tiltakene beskrevet i rapporten», skriver BP Norge i søknaden.

Ny plattform?
Mye tyder på at det vil komme betydelige investeringer på feltet i årene som kommer.

BP har i flere år snakket om planene om en ny brønnhodeplattform for vestflanken av Valhall-feltet. Ifølge Oljedirektoratet er potensialet for produksjon 250 millioner fat. Tidligere planer for prosjektet har omfattet boring av 14 nye brønner, inkludert seks vanninjektorer.

Konseptvalg i 2017
«For Vestflanken planlegges konseptvalg i 2017», skrev selskapet i sin kvartalspresentasjon i forrige uke.

– Aker BP tror på betydelig oppsidepotensial i Valhall- og Hod-området, sa Karl Johnny Hersvik i sin presentasjon.