Aibel er tildelt oppdraget med å lage FEED-studien (Front End Engineering Design, red.anm.) for å utrede installasjon av ny gassmodul på Troll C-plattformen. Kontrakten har også opsjon på byggingen av modulen.

Arbeidet med studien begynner umiddelbart og skal pågå til mai 2017. 40 personer ved kontoret i Bergen vil være involvert i denne prosessen.

Selve modulen vil bygges i Haugesund, om opsjonen settes i kraft.

– Troll C-oppdraget er svært viktig for oss og synliggjør vår sterke og forbedrede konkurranseevne i et fremdeles utfordrende marked. Oppdraget vil vise vår styrke når det kommer til oppdrag som kombinerer kompetanse på større modifikasjoner og moduler, sier konserndirektør for Modifikasjoner og verftstjenester i Aibel, Bjørn Tollefsen.

Kontrakten har en verdi på 600 millioner kroner, inkludert opsjonen. Opptil 40 medarbeider vil være involvert i første fase av arbeidet.