– Vi har jobbet hardt med det som skal til for å levere et godt tilbud, men etter nøye vurderinger har vi besluttet å likevel ikke gå videre på prosjektet for denne veistrekningen.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Aibel, Bjørg Sandal. Fredag gikk fristen for å legge inn tilbud på byggingen av ny E6 på strekning Kolomoen-Arnkvern i Hedmark ut. Oljeserviceselskapet har under navnet Roadbridge Aibel Joint Venture, samarbeidet med irske Roadbridge i forbindelse med prosjektet. Sammen med tre andre entreprenører, var de prekvalifisert til å legge inn anbud på strekningen.

Fakta
  • Oljeserviceselskap med hovedkontor i Stavanger.
  • Rundt 4300 medarbeidere.
  • Største eiere er det svenske investeringsselskapet Ratos og norske Ferd (Johan Andresen).

– Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljene for beslutningen, men vil understreke at vi i Aibel føler vi har hatt et godt samarbeid med Roadbridge under denne prosessen. Beslutningen om å ikke gå videre er tatt i fellesskap med det irske selskapet, påpeker Sandal.

Helt nytt marked

Kommunikasjonsdirektøren legger ikke skjul på at det har vært utfordrende å bevege seg inn på det som for Aibel har vært et helt nytt marked. Det at selskapet nå velger å trekke seg fra prosessen, betyr likevel ikke at de er skremt av det de har sett så langt.

– Dette betyr ikke at vi legger bort veiprosjekter for godt, men vi skal gjøre en vurdering av vårt videre engasjement for fremtidige veistrekninger. Døren er fremdeles åpen for å gå videre innen vei, sier Sandal.

Den 19 kilometer lange strekningen mellom Kolomoen og Arnkvern skal stå ferdig i 2020. Etter at Aibel trakk seg fra prosessen, er det nå Hæhre Entreprenør AS, NCC Norge AS og AF Gruppen Norge AS som kjemper om den endelige kontrakten.

Roadbridge Aibel Joint Venture forsøkte også å bli prekvalifisert til strekningen mellom Moelv og Arnkvern, men var ikke blant de prekvalifiserte da disse ble presentert 3. mars.

Milliardprosjekt

Prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen, Øyvind Moshagen i Nye Veier, ønsker ikke å gå ut med hvilke tilbud som har kommet inn fra de tre gjenværende aktørene, da dette kan ødelegge for den videre prosessen. Han sa likevel til Sysla forrige uke at tilbudene forventes å ligge i milliardklassen.

Han anser det også som spennende at en aktør som Aibel melder seg på i kampen om veiprosjekter.

– Det gikk rykter om at flere norske oljerelaterte selskaper ville forsøke seg i samme retning, men så langt har vi bare sett ett. Det er veldig spennende med en ny og norsk aktør som Aibel, sier prosjektdirektøren.

Tungt i 2016

Aibel gikk gjennom 2016 med store endringer i både ledelse og bemanning, men landet også viktige kontrakter. I april ble det klart at staben skulle reduseres med ytterligere 500 stillinger, mens det i juni ble annonsert at Mads Andersen fra nyttår ville overta stillingen som konsernsjef etter Jan Skogseth.

Det skal bli spennende å lede Aibel inn i fremtiden, uttalte han til Sysla den gang.

Sandal forteller følgende om hvorfor nettopp veiutbygging har vært et område Aibel har valgt å se nærmere på under den utfordrende tiden i oljebransjen:

– Noe av begrunnelsen er markedssituasjonen. Det skal gjøres store satsinger innenfor vei, og at det er et stort marked der ute gjør området til ett av flere som vi ser på, uten at jeg vil gå inn på hvilke andre felt vi jobber med.