14.300 kilometer ved delelinja.

Natt til lørdag begynte Oljedirektoratet å samle inn todimensjonal (2D) seismikk i den nordøstlige delen av Barentshavet.

Totalt skal det samles inn om lag 14.300 kilometer (40 linjer) seismikk i dette området. Arbeidet utføres av fartøyet Artemis Atlantic, og skal pågå fram til oktober.

Skipet har samlet inn seismikk i den sørøstlige delen av Barentshavet siden tidlig i mai, og opererer med to følgefartøy.

– Innsamlingen i sør har vært meget effektiv og vellykket, og vi ble ferdige et par uker før antatt, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet.

Området OD skal undersøke, ligger i det tidligere omstridte området på grensen mellom Norge og Russland.

I sommer planlegger Oljedirektoratet å samle inn totalt ca. 30.000 kilometer seismikk i Barentshavet, utenfor Jan Mayen og i områdene Nordland IV og V.