58 ansatte i ESS ble sagt opp like før påske. I tillegg er 30 permittert i forpleiningsselskapet som også tidligere har vært gjennom nedbemanningsrunder som følge av oljenedturen.

Oppsigelsene er en direkte konsekvens av at Statoil terminerte kontrakten med COSL Innovator og suspenderte COSL Promoter tidlig i mars.

– De 58 som må gå nå er ansatte i ESS Mobile Offshore Units. Vi bruker ansiennitet ved nedbemanning. Når det gjelder de 30 permitterte er hensikten å ta disse inn igjen over sommeren fordi vi da ser at aktivitetsnivået på de faste installasjonene vil gå noe opp igjen, sier administrerende direktør Therese Log Bergjord i ESS til Sysla.

Bemanningen nær halvert

Før denne runden med oppsigelser og permitteringer har ESS 600 ansatte i Norge. I fjor sommer var antallet 800, og på det meste var det mer enn 1000 ansatte.

ESS er største aktør i forpleiningsbransjen på norsk sokkel (når man ser bort fra Statoils interne tjenester) gjennom selskapene ESS Support Services AS og ESS Mobile Offshore Units AS. Selskapene betjener henholdsvis faste og flyttbare installasjoner på sokkelen.

– Lavere besøk på hele sokkelen

ESS Support Service som utgjør den vesentlige delen av offshoreaktiviteten i Compass Group sin norske virksomhet, hadde en omsetningsnedgang på 25 prosent i fjor. Selv om selskapet kuttet kraftig i kostnader ble resultatet før skatt barbert fra 96 til 12 millioner kroner. Selskapenes regnskapsår går fra 1. oktober til 30. september (se tabeller nederst i artikkelen).

Therese Log Bergjord sier at omsetningssvikten skyldes lavere besøk på hele sokkelen i fjor. Dessuten nøt selskapet i 2014 godt av at Conoco Phillips i 2014 hadde store prosjekter for å videreutvikle Ekofisk.

– Dette innebar ekstraordinært høy aktivitet for oss, og tilsvarende bortfall da prosjektene var ferdigstilt. Likevel vil jeg karakterisere 2015 som et greit år for ESS, forholdene i oljesektoren tatt i betraktning.

Nedgang også i 2017

– Hva forventer dere framover?

– Vi vil dessverre oppleve ytterligere nedgang i år og neste år. Hvor store reduksjonene blir, og hvordan dette vil påvirke bemanningen, er det for tidlig å si noe om. Men akkurat nå skal vi være glade for at en såpass liten andel av driften vår er knyttet opp til riggmarkedet, sier Log Bergjord.

ESS Support Services AS

Tall i millioner kroner20152014
Driftsinntekter870,81153,1
Driftsresultat9,689,4
Resultat før skatt12,796,1

ESS Mobile Offshore Units AS

Tall i millioner kroner20152014
Driftsinntekter85,7101,2
Driftsresultat1,05,4
Resultat før skatt1,25,7