Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som ble lagt frem i dag, skriver Bergens Tidende.

I beregningene tar byrået med ansatte i petroleumsnæringen, eller ansatte knyttet til leverandører eller underleverandører til bransjen.

SSB har tatt de tre første kvartalene fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet og lagt sammen med sin egen prognose for siste kvartal i 2016.

Stort fall

Totalt regner SSB med at 232100 var sysselsatte i petroleumsnæringen i 2013. Det er 8,6 prosent av alle sysselsatte i kongeriket. I 2016 er tallet sunket til 183800 personer, noe som utgjør 6,7 prosent av dem som er i arbeid. Totalt er 48300 årsverk borte i løpet av de tre årene som er gått.

Etter et toppnivå på over 115 dollar fatet i juni 2014 falt oljeprisen til under 30 dollar i januar 2016.

Beregningene viser at det er i leverandørleddene jobbkuttene har vært kraftigst. Av 48.300 årsverk som er fjernet er det 6300 ansatte som er borte fra selve petroleumsnæringen. Over 40.000 knytter seg altså til kutt hos leverandører og underleverandører, viser tallene fra SSB.