Petroleumstilsynet (Ptil) har bestemt seg for å granske brannen i et maskinrom på boreriggen Scarabeo 5 på Njord-feltet 22. november. Det ble klart torsdag, skriver Aftenbladet.

Dette er den sist i rekken av alvorlige hendelser de siste seks ukene.

Mørk høst i olje og gass

En gasslekkasje på Kårstø og en brønnkontrollhendelse på Visund-feltet skjedde sist vinter. En person ble alvorlig skadet på Goliat-plattformen i juni. Men de fem siste granskingene er igangsatt etter 12. oktober.

– I høst ser vi at flere alvorlige hendelser skjer i løpet av forholdsvis kort tid. Det er nok til at næringen må reagere for å få til forbedring, sier direktør Anne Myhrvold i Ptil.

– Antall granskinger i seg selv er ikke et bilde på at ting er mye farligere enn om det er få granskinger, men det er klart det sier noe, fortsetter hun.

Ptil legger stor vekt på statistikken og trender i RNNP, som er et måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel.

– RNNP som vi la fram i april, sammen med det bildet vi ser i høst og bekymringsmeldinger, gjør oss bekymret, sier Myhrvold.

Ptil gransker åtte alvorlige hendelser

Brannen i et maskinrom på Scarabeo 5 på Njord-feltet i Norskehavet vil bli gransket av Petroleumstilsynet (Ptil). Dette er den åttende alvorlige hendelsen så langt i år som kvalifiserer til gransking.

Hendelsene som blir gransket er:

  • Gasslekkasje på Kårstø – 7. januar
  • Brønnkontrollhendelse på Visund – 18. mars
  • Alvorlig personskade på Goliat – 27. juni
  • Gasslekkasje på Stureterminalen – 12. oktober
  • Brønnkontrollhendelse på Songa Endurance – 15. oktober
  • Brann i utstyrsskaftet på Statfjord A – 16. oktober
  • Gasslekkasje på Mongstad 25. oktober
  • Brannen i et maskinrom på Scarabeo 5 på Njord-feltet – 22. november

Les hele saken på aftenbladet.no (abo.)