Rømt laks skader villaksbestandene

SNAPPET 15.03.2017 07:10
 
– Det er ikke lenger tvil. Rømt oppdrettslaks som gyter med villaks i elvene, vil føre til svakere og mer sårbare bestander, sier Kevin Glover ved Havforskningsinstituttet til DN.