Bestiller skip til 1,8 milliarder

SNAPPET 07.03.2017 07:11
 

Skipsreder Trygve Seglem har vunnet nok en kontrakt på frakt av flytende naturgass og har bestilt et nytt skip til sitt selskap, Knutsen OAS Shipping, skriver Finansavisen. Skipet er det største i selskapet historie, har en lastekapasitet på 180.000 kubikkmeter og koster 1,6 milliarder kroner.