Slik skal Dolphin Drilling få riggene raskest mulig på jobb igjen

Kontraktene har latt vente på seg for flere av riggene. Men nå jobber Dolphin Drilling kontinuerlig for å få de raskest mulig på jobb igjen.

OLJE OG ENERGI 07.03.2017 06:10 Av Ane Madsen Knoph
 

– Tidligere har vi vært skånet for å tenke som dette. Når markedssituasjonen ble vanskelig, måtte vi skreddersy en løsning. Riggene kan tas rett i jobb når kontraktene kommer. Samtidig utsetter vi klassingen, sier Einar Tyssen, direktør for forretningsutvikling i Fred. Olsen Energy.

Smart stacking er Dolphin Drillings system for preservering, regelmessig vedlikehold og testing av sentrale systemer om bord på noen av selskapets rigger. Gjennom denne type opplag maksimeres gjenværende klasseperiode, i tillegg til at man sikrer at riggene kan mobilisere på kort varsel.

Skal brukes på fire rigger

Metoden utføres på Borgland Dolphin og Byford Dolphin som ligger i opplag i Lyngdal, samt Bideford Dolphin og Blackford Dolphin når disse riggene eventuelt går av kontrakt. Sistnevnte er i dag på kontrakt med Chevron, mens Bideford Dolphin er på kontrakt med Statoil.

Opplagsmetoden omfatter alt fra tester av systemer på broen, krafttilførsel, mud, bulk og kraner, til utstyr for materialhåndtering, boredekkssystemer, brann/gass og livredning. Også marinesystemer og brønnkontroll/BOP vedlikeholdes og testes regelmessig.

– Det handler om å være helt klar for å ta nye jobber når de kommer. Da er vi avhengig av å ha gjennomført vedlikeholdsprogrammer, kjøre tester, avdekke feil, og rette opp.

Måtte tenke nytt

Dolphin Drillings opplagsteam går fra rigg til rigg.

– Opplagsteamene er innom den enkelte rigg med intervaller på fem til seks uker. Det tar cirka en uke å gjennomføre alle testene, sier Tyssen..

Ifølge Tyssen har prosjektet også et økonomisk aspekt. Ved å gjennomføre testene regelmessig og preservere det som skal preserveres, får riggselskapet frosset klassingen av riggen og sparer med det penger.

– Vi får utsatt klassingen med tilsvarende tid som riggen ligger i opplag. Det vil si at om en rigg skal klasses i 2019 og ligger to år i opplag, blir klassingen utsatt til 2021. Dette er en ny måte å jobbe på for oss, og den gir oss mange fordeler.

Tror på 2018

– Vi holder prosessen gående til markedet kommer tilbake. Målet er å ha lavest mulig risiko for teknisk nedetid når jobbene kommer, sier Tyssen.

Han tror 2017 blir et rolig år for riggselskapet.

– Det er fortsatt korte kontrakter som etterspørres, både i Norge og UK. Riggene våre bys inn på alle jobbene som er der ute. Vi tror 2018 vil bli bedre, sier Tyssen.