Presset til å gi tall

SNAPPET 17.02.2017 06:11
 

Da Statoil la frem fjerdekvartalsresultatet, var selskapet langt mer åpent om fremtidige oljepriser og om samlede nedskrivninger. Årsaken til åpenheten er press fra Finanstilsynet, skriver DN.