Så mye billigere har disse oljefeltene blitt på to år

– Balanseprisene har kommet ned cirka 35 prosent siden oljeprisen startet å falle, sier analytiker Oddmund Føre.

OLJE OG ENERGI 31.01.2017 06:40 Av Ola Myrset
 

Sommeren 2014 startet et oljeprisfall som har fått dramatiske konsekvenser for norsk oljenæring.

Samtidig startet bedriftene en hestekur for å presse ned kostnadene. De gode tidene i årene før hadde gitt grobunn for en kostnadsvekst ute av kontroll.

Kombinasjonen av høye kostnader og fallende oljepris gjorde at flere framtidige utbygginger på norsk sokkel ikke ville være lønnsomme.

Ned 35 prosent

Men kostnadskuttene har virket.

Rystad Energy har på forespørsel fra Sysla sett på lønnsomheten for seks planlagte utbygginger i desember 2014 og januar 2017. Helt på slutten av 2014 lå oljeprisen på samme nivå som i dag – like over 55 dollar fatet. I mellomtiden har den vært nede på langt lavere nivåer.

Tallene viser at bare var to av prosjektene var lønnsomme til denne prisen i 2014. I dag er det kun én utbygging, Dvalin (tidligere Zidane), som ikke er lønnsom – men også der har balanseprisen falt kraftig.

– Vi har studert en del utbyggingsprosjekter på norsk sokkel og sett at balanseprisene har kommet ned cirka 35 prosent siden oljeprisen startet å falle, sier analytiker Oddmund Føre i Rystad Energy.

Endret utbyggingsløsning

– Det er i stor grad nedgang i investeringer knyttet til sykliske kutt som for eksempel prisnedgang og press på marginene på leverandørsiden, samt nedskalering av prosjekter og endrede utbyggingsløsninger vi ser resultatene av i dag, forklarer han.

Johan Sverdrup, Trestakk, Maria og Dvalin har blitt billigere uten å endre utbyggingsløsning, mens det for Johan Castberg og Snorre 2040 er funnet nye og rimeligere måter å bygge ut på.

– Ikke mer å kutte

– Dette viser blant annet at kostnadene har kommet kraftig ned. Og tallene sier en del om kostnadsnivået var svært høyt tidligere, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea.

Hun tror det begynner å nærme seg en grense for hvor mye mer det er å hente.

– Uten at jeg kan si det med sikkerhet, vil jeg tror at vi begynner å nærme oss et punkt der det ikke er så mye mer å kutte. På et tidspunkt vil prisene begynne å gå oppover igjen.

Samtidig understreker hun at ikke alt kommer fram av slike tall.

– Blant annet er det slik at jo nærmere vi kommer utbygging, jo mer faller kostnadene som følge av at kostnader påløper underveis og mindre gjenstår, sier Saltvedt.

Hun peker også på at oljeselskapene trenger en vesentlig høyere pris enn balanseprisen for å gå i null.

– Vi må legge på 10-15 dollar på toppen, for oljeselskapene skal jo også dekke sine faste kostnader og ha penger til utbytte. Prosjekter som har en balansepris like under oljeprisen, trenger derfor ikke nødvendigvis være lønnsomme samlet sett, sier Saltvedt.

Balansepris

ProsjektDesember 2014Januar 2017Planlagt oppstart
Johan Sverdrup38322020
Maria53332019
Trestakk70292020
Johan Castberg (Skrugard/Havis)
71452023
Snorre 204075472023
Dvalin (Zidane)85612021