På etterskudd med felles aksjeregler for statsansatte

Over ett år etter at arbeidet ble satt i gang, har regjeringen fortsatt ikke funnet ut om det bør innføres et aksjeregelverk som skal gjelde alle offentlig ansatte. Arbeiderpartiet etterlyser handlekraft.

OLJE OG ENERGI 30.01.2017 06:10 Av Ola Myrset, Erlend Frafjord, Glenn Stangeland
 

I januar i fjor skrev Sysla at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) hadde startet en kartlegging av hvilke regler og retningslinjer for handel og eierskap med verdipapirer som gjelder i fagdepartementer og underliggende virksomheter.

Med bakgrunn i kartleggingen skal regjeringen vurdere om det er behov for et felles regelverk for alle statsansatte.

Statssekretær Kristin Holm Jensen (H) sa den gang at departementet regnet med å fullføre arbeidet i løpet av våren 2016.

Fortsatt til behandling

Men over ett år etter at kartleggingen startet, er arbeidet ennå ikke i mål.

– Saken er fortsatt til behandling, skriver seniorrådgiver Sissel Mossing i departementet i en epost til Sysla.

– Hvorfor tar det så lang tid?

– Oppfølgingen tar tid fordi dette er et omfattende og viktig arbeid.

– Hvilke argumenter taler for og mot felles regelverk.

– Helt overordnet gjelder spørsmålet hvor store begrensninger som kan pålegges statsansatte av hensyn til å ivareta tilliten til forvaltningens upartiskhet. En nærmere vurdering av argumenter for og mot en form for felles regelverk er en del av oppfølgingen av saken, og dermed noe departementet må komme tilbake til.

Oljeaksjer

Bakgrunnen for initiativet er, ifølge et dokument Sysla fikk tilgang til i fjor, at det i 2015 «ble reist kritiske merknader til mangel på felles retningslinjer for eierskap og handel blant annet med aksjer for toppbyråkrater».

I mars 2015 avslørte Sysla og Offshore.no at 26 ansatte i Oljedirektoratet (OD) og Petroleumstilsynet (Ptil) eide aksjer for flere millioner kroner i selskaper de er satt til å forvalte – primært Statoil.

I dag er det slik at hver enkelt offentlig virksomhet selv vurderer behovet for et regelverk som omfatter ansattes eierskap og handel med aksjer.

Etter avsløringene strammet Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet inn sine regelverk slik at ingen av deres ansatte lenger kan eie eller handle med aksjer.

I andre statlige virksomheter, som for eksempel Finanstilsynet, har det hele tiden eksistert strenge regler.

Oslo 20160113. Aps stortingsrepresentant Else-May Botten stilte spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) i onsdagens spørretime. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Else-May Botten. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Etterlyser handlekraft

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson, Else-May Botten, er ikke imponert over departementets tidsbruk.

– Det vitner ikke akkurat om handlekraft når regjeringen er over et halvt år på overtid med å legge fram denne saken, men dette er et mønster vi kjenner igjen. Omkvedet om “gjennomføringskraft” fra valgkampen har vist seg å være tomme ord.

– Bør det innføres felles retningslinjer for statsansatte?

– Ja, det er viktig med et tydelig regelverk for å unngå usikkerhet rundt roller og økonomiske interesser, mener Botten.

– Hvor bør grensen gå?

– Dette spørsmålet vil vi ta stilling til når vi har fått en sak fra regjeringen til Stortinget. Først da vil vi ha grunnlag for å gi en grundig vurdering.

– Fullt mulig

Eivind Smith er professor i offentlig rett ved Universitet i Oslo. Han mener det er uheldig at arbeidet drar ut.

– Det er synd at det tar så lang tid. Det vil være en fordel å få klarhet i disse spørsmålene så fort som mulig, sier Smith.

Jusprofessoren er tilhenger av regler som skal gjelde for alle.

– Da kan ansatte innrette seg etter like retningslinjer. Det er fullt mulig å få til et felles regelverk, sier han.