Marerittukene til Statoil

I løpet av 14 dager kunne liv gått tapt i tre ulike hendelser hos oljegiganten. Trenden er negativ, men selskapet går ikke med på at kostnadskutt er årsaken.

OLJE OG ENERGI 26.01.2017 10:30 Av Lars Kvamme
 

Onsdag 12. oktober falt en 17 år gammel skoleelev fra Laksevåg videregående skole bevisstløs om på toppen av en reaktor på Stureterminalen til Statoil. Han hadde pustet inn den giftige gassen hydrogensulfid, skriver Bergens Tidende.

I den interne granskningsrapporten som ble lagt frem like før jul kommer det frem at gutten var svært urolig og måtte bindes fast med en taustump som tilfeldigvis lå der for å sikre at han ikke skulle falle ned.

I etterkant innrømmet Statoil at hendelsen like gjerne kunne endt med at gutten mistet livet.

To uker senere, tirsdag 25. oktober, knekker et rustent rør på Mongstad. Lettantennelig hydrogengassen flommet ut. Hadde den blitt antent kunne ett til tre liv gått tapt, slår Statoil fast.

I løpet av disse to ukene skjedde det totalt seks såkalt uønskede hendelser i Statoil. Fire av dem så alvorlige at selskapet selv har laget grundige granskningsrapporter av hendelsene.

Liv kunne ha gått tapt i tre av disse, konkluderer de.

Ingen sammenheng

Foruten hendelsen på Mongstad, hvor selskapet selv peker på manglende vedlikehold og for dårlig risikoforståelse, mener Statoil at ingen av disse hendelsene kan knyttes til de omfattende kostnadskuttene som har foregått i næringen siden oljeprisen begynte å falle i 2014.

– Våre egne granskninger av de fire hendelsene i høst viser ulike og sammensatte årsaker. Manglende risikovurdering er årsaken til flere av dem, sier pressetalsmann Ola Anders Skauby i Statoil.

– Kan det være at kostnadskuttene, selv om de ikke har vært en direkte årsak, likevel kan ha har ført til at noen tøyer strikken for langt?

– Risikovurderinger har blitt lagt til grunn når vi vurderer effektivisering. Tiltak som ikke støtter opp om langsiktig sikkerhetsarbeid har ikke noen plass i vårt effektiviseringsprogram. Vi skal tvert imot forbedre sikkerheten gjennom å forenkle og tydeliggjøre roller, sier Skauby.

Fagforeningen er bekymret

En som ikke er enig med selskapets egne vurderinger, er Roy Erling Furre, som representerer mange av de ansatte i selskapet som 2. nestleder i fagforeningen Safe.

– Tilbakemeldingene vi får er at det er en sammenheng. De har kuttet kraftig i alle budsjettene for vedlikehold. Alle berørte står til knes i omorganiseringer, og da er det ikke mye ressurser til HMS-arbeid, sier han.

Han synes det er underlig at selskapet ikke ser noen direkte sammenheng mellom effektiviseringsprosessene og hendelsene i høst.

– Jeg undrer meg veldig over at de er så lite ydmyke. Når de avfeier all mulig sammenheng virker det som en mediestrategi, sier han.

Negativ trend

Petroleumstilsynet holder på med egne granskninger av de fire mest alvorlige hendelsene fra i høst. Disse er foreløpig ikke ferdige.

Øyvind Midttun, som er pressetalsmann i tilsynet, understreker at de så langt heller ikke har sett noen sammenheng mellom kuttene i bransjen og uønskede hendelser.

Les hele artikkelen på bt.no.