– Denne dommen er godt nytt for Bergen Group Services

Men konsernsjefen i Bergen Group er klar på at de 60 millionene Fred. Olsen Energy må betale ikke ville vært nok til å redde Bergen Group Hanøytangen.

OLJE OG ENERGI 16.01.2017 06:09 Av Gerhard Flaaten
 

Forrige uke skrev Sysla at konkursboet etter Bergen Group Hanøytangen (BGHT) er tilkjent 60 millioner kroner i erstatning fra Fred. Olsen Energy, etter at klassingen og utbedringene av den nå 40 år gamle riggen Borgland Dolphin gikk fullstendig skeis for to år siden.

Konsernsjef Hans Petter Eikeland i Bergen Group anser voldgiftsdommen som siste kapittel i sagaen om Bergen Group Hanøytangen.

– Vi er meget tilfreds med bostyreren. Han har gjort en fabelaktig jobb, sier Eikeland, som er glad for at bostyreren valgte å tre inn i voldgiftsaken.

– Det var ingen enkel oppgave, og vi var utrygge på om han ville gjøre det.

Godt nytt for Services

Bergen Group ikke er direkte part i saken, ettersom det er konkursboet etter Bergen Group Hanøytangen som får pengene fra dommen. Likevel er det godt nytt også for dem at de og nesten hundre andre kreditorer får 60 millioner mer å dele på.

Bergen Group Services, det eneste gjenværende selskapet i Bergen Group som faktisk er i drift, hadde etter det Sysla kjenner til meldt inn krav på om lag 24 millioner kroner i konkursboet.

Eikeland vil ikke bekrefte beløpet, men sier en dividende på 35 prosent er et kjærkomment bidrag inn mot Bergen Group.

– Jeg er glad for at vi endelig kan sette endelig sluttstrek for all gammel historie. Det er godt å bli ferdig med det.

– Alt sto og falt på Radøygruppen

Ifølge bostyrer i konkursboet, advokat Gunnar A. Haajhem, partner i Advokatfirmaet Rasmussen og Broch, er det kommet inn krav på 325 millioner kroner i konkursboet.

Cirka to tredjedeler av beløpet – 217 millioner kroner – skal være krav som stammer fra Borgland Dolphin-arbeidene.

Det resterende er blant annet relatert til jobben med boligriggen Safe Bristolia i samme periode.

BGHT mente å ha krav på 180 millioner kroner etter Borgland Dolphin-jobben.

– Slik du ser det i dag, ville dere reddet selskapet om dere hadde fått inn alle disse pengene?

– Ja, hadde vi fått 100 prosent oppgjør hadde vi greid å gjøre opp med kreditorene. Men det hele sto og falt på de 4 millionene som Radøygruppen hadde i ubestridt krav. De var de eneste som ikke ville gi oss sjansen til å rydde opp. Personlig synes jeg det er synd at vi ikke fikk prøvd den saken, sier Eikeland.

Rydder opp i gammel historie

– Ville dere klart å holde liv i selskapet med de 60 millionene voldgiftretten tilkjente konkursboet?

– Nei, det ville ikke vært tilstrekkelig. Vi hadde ikke kommet i mål med det beløpet.

I romjulen satte Bergen Group sluttstrek for en omfattende refinansiering av selskapet. Kreditorene og eierne har bidratt for å sikre videre drift.

– Nå skal vi bygge oss opp i passe fart. Jeg er særdeles fornøyd med mine ansatte som har vært med på å dra dette i land. Mens vi i konsernledelsen har vært opptatt med å rydde opp i all gammel historie, har de ansatte jobbet målrettet med å levere sunn og god drift i Bergen Group Services. Hadde det ikke vært for at de har stått på som de har gjort, ville vi ikke hatt sjans å overleve. Det står det respekt av, sier Eikeland.