Statoil trosser advarsler – vil fortsatt dykke til 225 meter

Alt tyder på at Statoil i løpet av 2017 dykker til 225 meter på Gullfaks-feltet.

OLJE OG ENERGI 04.01.2017 10:34 Av Tor Gunnar Tollaksen
 

Samtykkebehandlingen er nå i sluttfasen hos Petroleumstilsynet, og i de tilgjengelige dokumentene er det ingenting som tyder på at tilsynet har innvendinger til Statoils planer om å dykke til 225 meter.

Heller ikke medisinske spørsmål om negative langtidseffekter for dykkere er vurdert så langt, skriver Aftenbladet.

Formaliteter gjenstår

Aftenbladet har vært i kontakt med dykkere som dykker for Statoils underleverandører. Ifølge dykkerne venter de bare på avklaring av «formaliteter» for at dykking til 225 skal kunne skje i 2017.

Ifølge pressekontakt Ola Anders Skauby spiller forhold som risiko, tidsbruk og kostnadsvurderinger inn før endelig avgjørelse.

I fjor vår fortalte Aftenbladet om Statoils ambisjoner om å dykke til 225 meter på Gullfaks-feltet. Helt nødvendig reparasjonsarbeid må gjennomføres på feltet og løses best med dykkere.

Likevel er slike arbeidsoperasjoner kontroversielle, fordi den utfordrer bransjens selvpålagte dykkergrense til 180 meter og de medisinske rådene som ikke anbefaler slik dykking.

Risikoen øker

De dykkemedisinske spesialistene ved yrkesmedisinsk avdeling i Bergen sa da til Aftenbladet at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å hevde at dykking til 225 meter vil gå greit for de involverte dykkerne. Spesialistene understreket også at risikoen for dykkerrelaterte plager øker betydelig for dykk under 150 meter.

– Ut i fra det vi vet i dag, kan vi ikke si at dykking til 225 meter er uproblematisk. Vi kan legge fram hva vi vet i dag om dykking, men det er fortsatt mange områder det ikke er forskningsresultater på, sa Marit Grønning, avdelingsdirektør ved yrkesmedisinsk avdeling Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

Sist i 1989

Arbeidsdykking til under 180 meter har vært svært uvanlig i Norge. Forrige gang dykking under 200 meter skjedde var i 1989, med fire gjennomførte arbeidsdykk på Gullfaks C. Dette henger sammen med den medisinske risikoen det er knyttet til dykking på slike dyp.

Pressekontakt Ola Anders Skauby i Statoil sier at selskapet opprettholder ønsket om å ha dykking til denne dybden som en mulighet i stedet for eller supplement til ubemannede operasjoner.

Les hele artikkelen på Aftenbladet.no.