Bergen Group er i mål med refinansieringen

– En merkedag, sier konsernsjefen.

MARITIM 28.12.2016 08:56 Av Marit Holm
 

– Nå har vi fått på plass en robust finansiell plattform som også gir muligheter for å kunne vokse, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland i en børsmelding.

Onsdag morgen melder Bergen Group at de  har oppnådd full aksept på omfattende refinansieringsprosess av konsernet. Fulltegnet emisjon, omfattende reduksjon av gjeldsforpliktelser og nytt låneopptak til akseptable betingelser er hovedelementer i pakken som ble varslet tidligere i år.

Får ettergitt 182 mill. i gjeld

I meldingen heter det at konsernsjefen er ydmyk til den forståelsen som en har møtt fra kreditorer når det gjelder å få på plass en samlet gjeldsettergivelse i på 182 millioner kroner.

Fakta

  • Bergen Group driver først og fremst med maritim service, industriell service og subsea og offshore service.
  • Selskapet hadde for få år siden 2100 ansatte. Nå er de 150.
  • Nytt hovedkontor er i Fjell kommune på Sotra.
Refinansieringspakken  inkluderer også 22 millioner kroner i tilførsel av ny egenkapital, gjennom en rettet emisjon. Her bidrar ledere i konsernet og i Bergen Group Services med 7,5 millioner. Konsernsjef Hans Petter Eikeland går alene inn med 5 millioner kroner.

Stangeland og Brian Chang

Resten av aksjetegningene i emisjonen kommer fra hovedaksjonærene Brian Chang Holdings Limited, Magnus Stangelands selskap AS Flyfisk og Køhlergruppen AS. Brian Chang Holdings Limited og AS Flyfisk bidrar i tillegg med 20 millioner kroner i lån på gunstige betingelser.

Stiger på børsen

En mer detaljert oversikt over den regnskapsmessige effekten av den sluttførte refinansieringen vil fremkomme i forbindelse med fremleggelsen av rapporten for 4. kvartal 2016.

Bergen Group stiger nå kraftig på Oslo Børs. Aksjen er onsdag formiddag opp over 30 prosent.

Se tidslinje over Bergen Groups vekst og fall. Leser du fra mobil? Vær tålmodig, så kommer den etter noen sekunder!