Tilfeldigheter berget livet til Statoil-elev

Statoil er kritisk til eget sikkerhetsarbeid etter at en 17 år gammel skoleelev var nær ved å miste livet på Sture-terminalen.

OLJE OG ENERGI 22.12.2016 07:19 Av Tor Gunnar Tollaksen
 

Statoil la onsdag fram to granskingsrapporter fra de mange hendelsene som har rammet selskapet i høst. Den ene hendelsen skjedde på Sture-terminalen 12. oktober, mens den andre var brannen i et skaft på Statfjord A-plattformen 16. oktober, skriver Aftenbladet.

Sture-hendelsen var den mest alvorlige. Her ble fem personer sendt til Haukeland universitetssykehus etter å ha blitt eksponert for hydrogensulfidgass (H₂S).

Ingen erstatningskrav

Statoil innrømmer langt på vei at ulykken kunne gitt dødelig utfall for en person. Direktør Jens Økland tar også selvkritikk.

– Det er et ledelsesansvar å bygge opp en god sikkerhetskultur. Det er mitt ansvar. For å lykkes med sikkerhet må alle kjenne på det ansvaret alle har når det gjelder å identifisere og forstå risiko slik at ting ikke skjer, sier Økland.

Økland sier videre at granskingen av hendelsen har vært grundig og god og vist bakenforliggende årsaker. Dette er brukt til å iverksette forsterkningstiltak for å sikre at dette ikke skjer igjen.

Ingen av de skadde har rettet krav om kompensasjon eller erstatning overfor Statoil som følge av hendelsen.

Ikke på grunn av sparing

Både Økland og Lars Rosenløv, direktør for landanleggene i Statoil, understreker at hendelsen på Sture-terminalen ikke har økonomiske årsaker som følge av innsparinger.

– De senere årene har jobbet med å løfte standarden på Sture. Når det gjelder bemanning, har vi faktisk gjort det motsatte med å øke fra to til tre operatører på et skift. I denne konkrete saken har hendelsen ingenting å gjøre med forbedringsprogrammene, sier Rosenløv.

Den økonomiske sammenhengen har heller ikke Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikkerhet og drift i Statoil, notert seg. Hun gjentar det som meldingen har vært tidligere fra selskapet, nemlig at innsparinger, effektivisering ikke har gått ut over sikkerhetsarbeidet.

– Vi har hele tiden vært tydelige på at vi skal forbedre sikkerheten samtidig som vi skal bedre produktiviteten. I lys av de hendelsene vi har hatt i høst, er det riktig av oss å gå enda grundigere gjennom for å se om det er noe vi kan gjøre noe bedre for å sikre at sikkerhet blir prioritert. Ut fra det vi vet nå, har vi ikke sett en sammenheng.

Les hele saken på aftenbladet.no (abo.).