Forsiktig optimisme på Vestlandet

SNAPPET 02.12.2016 06:34
 

Næringslivslederne på Vestlandet ser litt mer positivt på framtiden nå enn for fire måneder siden, viser en ny undersøkelse. Samtidig melder de om svakere etterspørsel, men bedre lønnsomhet, ifølge E24.