Har fått storkontrakt av Firda Seafood

SNAPPET 28.11.2016 15:09
 

Fluctus har inngått en avtale om levering av fôrflåter og utstyr til Firda Seafood verdt inntil 45 millioner kroner, skriver Intrafish.