Statoil utelukker ikke at kutt svekker sikkerheten

Statoil går nå gjennom om kostnadskutt har innvirkning på de mange hendelsene den siste tiden.

OLJE OG ENERGI 24.11.2016 11:16 Av Tor Gunnar Tollaksen, Elisabeth Seglem
 

– Vi jobber med å granske de hendelsene vi har hatt isolert, samtidig som vi bruker gjennomgangen til å se om det er noen sammenheng mellom hendelsene vi har hatt i løpet av kort tid. For oss er det viktig å avdekke om det er sammenhenger vi skal være oppmerksomme på, sier Ola Anders Skauby, pressekontakt i Statoil, til Aftenbladet.

Fakta

Brannen 22. november

  • Startet rett før klokken 17.30. Da varslet boreriggen «Scarabeo 5» om brann i et maskinrom. Rundt klokken 20.30 var brannen meldt slukket og skadestedet under kontroll, ifølge Statoil.
  • Det var 106 personer om bord da hendelsen inntraff, alle er gjort rede for og ingen er meldt alvorlig skadet. En person ble sendt til land for legesjekk. 33 personer er fraktet av riggen med helikopter. 14 av disse ble flydd til en nærliggende installasjon og 19 i land til Kristiansund. Ifølge Statoil var det tirsdag kveld 73 personer igjen om bord på «Scarabeo 5». Det var ikke planer om å flytte flere fra riggen.
  • Scarabeo 5 ligger for tiden på Njord-feltet i Norskehavet. Det pågikk ikke boreoperasjoner da hendelsen inntraff. Riggen har to maskinrom og i alt åtte motorer.
  • Beredskapsfartøyene Ocean Response og Troms Sirius bistod boreriggen under hendelsen. Tre helikoptre har vært i aksjon i forbindelser med hendelsen.
  • Det er ikke andre installasjoner på Njord-feltet for tiden.
  • Statoils 2. og 3. linje beredskapsorganisasjon er mønstret for å bidra i håndteringen av hendelsen, ifølge en pressemelding.

Deltar i gransking

Ifølge Skauby skal Statoil bruke lærdommen fra arbeidet til eventuell ytterligere styrking av sikkerhetsarbeidet.

-Hvordan vurderes kostnadskutt i denne sammenhengen?

-Det er naturlig å se på på alle mulige forhold til årsakene til hendelsene. Arbeidet pågår nå, og det er for tidlig å si noe konkret om årsakssammenhengen. Det sentrale for oss er uansett at vi i tider med endring og omstilling har god kontroll på risiko og gjør tiltak og endringer slik at sikkerheten blir opprettholdt.

Statoil deltar i granskningsgruppen som Saipem har satt ned etter brannen på Scarabeo 5 tirsdag kveld. Siden riggen ikke var i arbeid med bore- og brønnoperasjon, vil Statoil ikke ha egen gransking.

-Vi kommer til å følge granskingen tett. For oss er det viktig å få grundig innsikt i årsaksforholdene, sier Skauby.

– Kutt spiller inn

HMS-ansvarlig Håkon Aasen Bjerkeli i Industri Energi mener det er naivt å tro at kostnadskutt ikke virker inn på alle områder og også kan slå inn på sikkerheten offshore.

– Vi forventer at det viser igjen at Petroleumstilsynet har fått ekstra ressurser og at det viser igjen på tilsynsområdet. Samtidig har Statoil fått i oppgave fra Petroleumstilsynet å vurdere om kostnadskuttene har innvirkning på HMS eller ikke. Det blir interessant å se hva Statoil finner ut. Parallelt med at Statoil arbeider med dette, fortsetter hendelsene å komme, sier Aasen Bjerkeli.

HMS-ansvarlig Roy Erling Furre i fagforbundet Safe er også bekymret.

-Det hagler inn med alvorlige hendelser for tiden. Jeg sitter med en følelse av at vi har mistet litt kontrollen. Spørsmålet vi alle stiller oss er hvorfor det skjer så mange hendelser nå, sier Furre.

Les hele saken på aftenbladet.no (abo.)