PGS med “årets mest forventede emisjon”

SNAPPET 23.11.2016 06:54
 

Seismikkselskapet vil kjøpe tilbake obligasjonsgjeld, skyve på øvrig utestående gjeld, og henter 1,9 milliarder i en emisjon. Største eier Ferd garanterer for mer enn dagens eierandel, skriver Finansavisen.