Klaveness-lån på 300 mill. kroner

SNAPPET 23.11.2016 06:50
 

Klaveness Ship Holding har hentet beløpet i et nytt usikret obligasjonslån. Provenyet skal benyttes til generelle selskapsformål og refinansiering av Oslo-rederiets eksisterende obligasjonslån, skriver Finansavisen.